NORSUS har siden 1990-tallet jobbet med miljø- og ressursdokumentasjon av møbler i form av EPD-er og som grunnlag for økodesign av møbler, og har blant annet utviklet et EPD-verktøy for møbler. Tekstiler er en viktig komponent i møbler, og bevisstheten i samfunnet om samfunnsmessige- og miljømessige problemstillinger tilknyttet forbruk av tekstiler i form av klær er økende. Vi har over tid opparbeidet mye kunnskap om både mengder og sammensetning av brukte tekstiler og tekstilavfall, og alternative løsninger for produsentordninger for tekstiler. Vi har også jobbet med forbrukeratferd og -bevissthet knyttet til ombruk, gjenbruk, og redesign av tekstiler, og benytter både LCA og Sosial LCA (S-LCA) i tillegg til økodesignverktøy i ulike typer prosjekter. For mer info om Sosial LCA, les her.