Produksjon av mat medfører betydelige miljø- og ressursbelastninger av ulik art, f.eks. utgjør matproduksjon globalt en større andel av globale klimagassutslipp enn transportsektoren. Bærekraftig matproduksjon handler ikke bare om å redusere klimagassutslipp, men også om å sørge for å utnytte lokale ressurser i kretsløp, ivareta biologisk mangfold, sosiale forhold, redusert vannforbruk og høy selvforsyningsgrad. Bærekraftige verdikjeder for mat forutsetter også at den maten som blir produsert blir spist opp fremfor å ende opp som matsvinn og bli avfall. FN har beregnet at 1/3 av all mat som produseres i verden blir kastet, og at 25% av all mat som kastes vil kunne brødfø de menneskene som sulter i dag. NORSUS jobber mye med analyser av mengder og sammensetning av matsvinn, studier av forbrukeradferd og årsaker til at mat kastes. Vi jobber også med å dokumentere miljø- og ressursbelastningene for ulike matvarer, både vegetabilske og animalske, med basis i LCA-metodikk. Resultatene gir økt kunnskap og grunnlag for forbedringstiltak i alle deler av verdikjeden.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

KOORDINATOR