Om instituttet

Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidligere Østfoldforskning AS, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utvikler kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. Slik bidrar vi til å bevege samfunnet i en bærekraftig retning.

Vi har jobbet med sirkulærøkonomi i 30 år – og begynte arbeidet lenge før begrepet fantes. Vi ivrer for bedre bruk av ressurser, fra produktnivå til et overordnet samfunnsnivå. Vi forsker derfor på miljø- og ressurseffektivitet ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA). I dag er vi et av Europas ledende forskningsmiljøer innenfor fagområdet.

Vi har størst aktivitet innenfor forskning på miljø- og ressurseffektivitet, men vi jobber i økende grad med helhetlige bærekraftsanalyser som omfatter sosiale og økonomiske faktorer. Gjennom våre prosjekter samarbeider vi med mange av Norges mest innovative og fremtidsrettede virksomheter innenfor en rekke sektorer (se forskningsområder). Vi utvikler nye metoder som matcher våre oppdragsgiveres behov. Arbeidet har gitt oss stor kunnskap om og forståelse av flere bransjer og tjenesteområder. Ta gjerne kontakt om du vil utvikle et forskningsprosjekt med oss. 

NORSUS startet som det anvendte, regionale forskningsinstituttet Stiftelsen Østfoldforskning i 1988 og ble i 2006 Østfoldforskning AS. NORSUS er et ideelt, privat forskningsinstitutt der overskudd føres tilbake til virksomheten. Vi eies av Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI, Høgskolen i Østfold og et utvalg av de ansatte.

Vi holder til hos Høgskolen i Østfold på Værste i Fredrikstad. Her finner du veibeskrivelse og kart til vårt kontor. 

Vi har også et prosjektkontor i Oslo i Høyskolen i Kristianias lokaler i Kirkegaten 17. 

Som Miljøfyrtårnbedrift oppfyller vi kravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn setter til HMS, avfall, energi, transport og forurensning. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning. 

NORSUS er del av Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA)