Prosessindustrien består av kraftintensiv industri som treforedlingsindustri, metallproduksjon, og kjemisk industri i tillegg til oljeraffinerier, bioraffinerier, mineralprodusenter, og produsenter av sement, kalk, og gips. Dette er industrier som ofte leverer råvarer til andre industrier, men i noen grad også produkter som går direkte til sluttkunder. Felles for bedriftene i prosessindustrien er stadig større etterspørsel etter miljødokumentasjon fra kunder og ikke minst produkter med god miljøprestasjon.

NORSUS har helt fra starten som Østfoldforskning i 1988 hatt viktige prosjekter for bedrifter i prosessindustrien og har bidratt til at disse har levert stadig bedre produkter miljømessig. Mange prosjekter har fokusert på internforbedringer og strategiske satsinger, men mange bedrifter i prosessindustrien, som for eksempel Norcem og Jotun, har vært pådrivere i utviklingen av miljødeklarasjoner sammen med NORSUS. Prosessindustrien og NORSUS er opptatt av masse- og energibalanser og flytskjemaer for prosessindustriens prosesser passer godt sammen med modeller for livsløpsvurderinger. Et godt samarbeid med Borregaard har resultert i god dokumentasjon av miljø- og ressursprofil for ulike typer bioraffineriprodukter, som spesialcellulose, lignin, vanillin, mikrofibrillær cellulose og protein. NORSUS har også deltatt sammen med Borregaard (SE OGSÅ BIOMATERIALER) i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til nye prosesser for bioetanolproduksjon og nye produkter som mikrofibrillær cellulose, kalt Exilva. NORSUS jobber også med CCS-verdikjeder for CO2-utslipp fra energigjenvinning av avfall og fra prosessindustri.

DEL DETTE

KOORDINATOR