Irmeline de Sadeleer

Forsker

MSc. Industriell Økologi

 92137508

 ids@norsus.no

Irmeline er forsker på NORSUS, hvor hun ble ansatt i 2018. Hun har en bachelorgrad i geografi og en mastergrad i industriell økologi, begge fra NTNU. Ett av studiesemestrene ble tatt på Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg i Tyskland. Masteroppgaven var en livssyklusanalyse av husholdningsplast- og bioplasthåndtering for Trondheim kommune.

Irmeline har jobbet med dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet for produkter med basis i LCA-metodikk. Hun har også jobbet med resirkulering, plastforsøpling og bærekraft.