Irmeline de Sadeleer

Forskningsleder, Forsker

MSc. Industriell Økologi

 92137508

 ids@norsus.no

Irmeline er forsker og forskningsleder på NORSUS, hvor hun ble ansatt i 2018. Hun er også koorinator for forskningsområdet møbler og tekstiler. Hun har en mastergrad i industriell økologi fra NTNU, med fordypning i livsløpsanalyser av avfallssystemer.  

Irmeline jobber i forskningsprosjekter som vurderer miljøpåvirkningen til produkter og tjenester, som grunnlag til strategiutvikling og produktforbedring. Hun har et spesielt fokus på temaer innen sirkulærøkonomi, som ombruk, gjenvinning og engangsbruk av ulike materialer, samt plastforsøpling.