NorEnviro – Norsk senter for LCA-data

NorEnviro er et nasjonalt senter (nasjonalbibliotek) for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallsystemer (såkalte livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

NorEnviro er etablert som et senter i regi av NORSUS, og i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

NorEnviro skal sikre at datagrunnlaget som finnes tilgjengelig fra prosjekter som er gjennomført i regi av NORSUS, NMBU og andre  fagmiljøer gjennom mer enn 20 år, skal bli bedre tilgjengelig som forskningsinfrastruktur for norske brukere. Dette gjelder data om alle typer utslipp til luft, vann og jord gjennom hele livsløpet til produkter, materialer og prosesser.

Se NorEnviros hjemmesider.