Om vår forskning

NORSUS har siden oppstarten i 1988 jobbet med bærekraftsforskning i form av miljø- og ressurseffektivitet, og har i økende grad også inkludert sosiale og økonomiske sider av bærekraft. Gjennom vår forskning bidrar vi til at fremtidens teknologi, materialer og energikilder utvikles med bærekraft i førersetet. Vi er opptatt av at jordens ressurser forvaltes effektivt og sirkulært, og utvikler kunnskap for hvordan dette kan gjøres.

LCA-metodikk og verdikjedeperspektiv er bærebjelken i vår forskning for et mer bærekraftig samfunn. Men vi jobber vi også med en rekke andre relaterte tilnærminger og tematikker som for eksempel kartlegging av forbrukervaner innen matsvinn og tekstiler, fasilitering av nettverksbaserte innovasjonsprosesser, miljøkommunikasjon og nudging. 

Dette gjør vi gjennom forskningsoppdrag finansiert av næringslivet eller offentlig sektor, og gjennom anvendte forskningsprosjekter finansiert av blant annet Regionalt Forskningsfond, Norges Forskningsråd og EUs rammeprogrammer. Vi jobber tett sammen med våre samarbeidspartnere, som utgjøres av både offentlige og private virksomheter og andre forskningsmiljøer.  

Et viktig satsningsområde for NORSUS er NorEnviro Nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallsystemer (såkalte livsløpsdata) for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge. Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens sirkulære økonomi.

For NORSUS er akademisk integritet og forskningsetikk helt sentralt. All NORSUS’ virksomhet skal kjennetegnes av høye ambisjoner, kvalitet, integritet og helhetstenkning.