En av emballasjens viktigste funksjoner er å beskytte produktet slik at dette kommer uskadet frem til forbruker, og valg av riktig emballasje er derfor viktig for å forebygge produktsvinn. Emballasjen utgjør derfor en investering for å hindre svinn,  og bidrar til å øke den samlede miljø- og ressurseffektiviteten for produktene. Samtidig kan emballasje være en årsak til økt matsvinn, ved bruk av for store enheter eller emballasje som er vanskelig å tømme. Valg av emballasjemateriale og løsninger for hvordan emballasjen kan avfallshåndteres etter bruk, er også viktige faktorer for den totale miljøprestasjonen til et produkt. Både andel gjenvunnet materiale som inngår i emballasjen og hvor mye som kan materialgjenvinnes etter bruk er viktige faktorer for denne type vurderinger. Emballasje står for det største plastforbruket (SE PLAST) i Norge (ca 50% av totalt forbruk. Gjennom LCA-studier har NORSUS i nærmere 30 år analysert og dokumentert ulike emballasjetypers miljø- og ressursprestasjoner som grunnlag for dokumentasjon (som for eksempel EPD) og forbedringer.

DEL DETTE

KOORDINATOR