Aktuelt

10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS er den norske representanten for IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas, som er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. IEA Task 37 gjennomførte fra 9.-til 11. september 2020 sitt halvårlige møte. Møtet skulle opprinnelig vært i Sveits, men ble avholdt elektronisk […]
07.09.2020
Folkeopplysningens program Resirkulering på NRK mandag 24. august viet stort fokus til resirkulering og kildesortering. Vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal ble intervjuet for å forklare hvordan klimaregnskap beregnes for resirkuleringssystemer. Plastemballasje fikk mye blest fordi ikke alt som kildesorteres blir resirkulert, og klimagevinsten ved resirkulering av yoghurtbegre ble sammenlignet med klimagassutslipp fra flyreiser. Men yoghurtbegrene […]
03.09.2020
John Baxter, in collaboration with Professor Eirill Bø of BI Norwegian Business School, has published the article «Transparency as a Driver for Logistical Efficiency in WEEE Collection and Transport» in the journal Logistics. The paper builds on previous work on the effectiveness of complex reverse-logistical operations. This paper addresses the relationships between key stakeholders – […]
01.09.2020
Kari-Anne skal denne uken holde en presentasjon med tittelen Green public procurement of collection and treatment of biowaste på SDEWES 2020, som er en internasjonal årlig konferanse med temaene Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Konferansen skulle opprinnelig vært holdt i Køln, men blir gjennomført elektronisk på grunn av den internasjonale situasjonen med […]
01.09.2020
I forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass er det foretatt en livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken, som er: avfalls- og gjødselhåndtering, biodrivstoff, biogjødsel og bio-CO2. Det er utført fire ulike beregninger med ulike systemgrenser og funksjonell enhet Organisasjons-LCA: for å synliggjøre hvor i verdikjeden det er størst rom for forbedringer Effekten ved å etablere […]
11.08.2020
The article entitled Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept is now published online in the Journal of Cleaner Production. It presents a Life Cycle Sustainability Assessment study of an innovative slaughter concept, i.e., the Meat Factory Cell, a semi-automated system with human-robot interaction, as compared to a Conventional Slaughter and Cutting Process. […]
18.06.2020
Clara Valente has presented the work entitled “S-LCA of a novel slaughter meat factory cell concept” at the 7th international conference on Social Life Cycle Assessment on June 15-17, 2020. The conference is co-arranged by KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm) and Chalmers University of Technology in Göteborg, and it is hosted by the Swedish Life […]
15.06.2020
NORSUS har gjennom Exilva-prosjektet publisert LCA-data i «Global LCA Data Access Network», bedre kjent som GLAD. Nettverket ønsker å øke tilgang til og gjenbruk av LCA-data i verden og ble offisielt lansert torsdag 11. juni i regi av UNEP – United Nation Environment Programme. NORSUS er en av 13 dataleverandører i verden som har levert data gjennom dette […]
12.06.2020
12. juni: I dag valgte generalforsamlingen i NORSUS Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. NORSUS er via sine meget kompetente medarbeidere en viktig ressurs for at næringslivet, […]
11.06.2020
Rapporten gir en innføring i den biobaserte råstoffsituasjonen i Norge. Ekspertgruppen har hatt hovedfokus på tilgjengelighet og verdiskapingspotensialet som ligger i å utnytte massevirke/flis og har videre evaluert tilgangen på og egnetheten av annet biogent råstoff. Videre gis en beskrivelse av den biobaserte prosessindustrien i Norge og konkurransesituasjonen internasjonalt. Økt råstoffutnyttelse og høy verdiskapning pr. […]