PROSJEKT

Prosjektleder

Pieter Callewaert

Varighet

01/01/2021 -

01/06/2022

Finansiør

Norges Forskningsråd

Partnere
Go Good AS
Norsk Gjenvinning AS
3D Analyse AS
Norsk Regnesentral


Ombruk som tjeneste: gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentral for selskaper i varehandelen. Skal de lykkes fremover må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser.

I prosjektet forsker NORSUS på klima og miljønytten av ombrukssystemer. Hvordan bestemmer man om et produkt skal til ombruk eller til gjenvinning? Teknologi er helt sentral for å operasjonalisere systemet og klima og miljøanalysene vil bli brukt for å sikre et bærekraftig høyteknologisk ombruksystem.

Prosjektet retter seg mot ombruk av møbler, men metoden som blir utviklet skal være overførbar til andre sektorer.