NORSUS gratulerer kollega Anna Furberg som vinner av prisen SETAC Europe Young Scientist Life Cycle Assessment (LCA) i 2022
På åpningsseremonien for  32nd SETAC Europe Annual Meeting den 15. mai, ble Anna Furberg, seniorforsker ved NORSUS, kåret til vinner av prisen SETAC Europe Young Scientist Life Cycle Assessment. Denne prisen anerkjenner unge forskeres prestasjoner innenfor feltet LCA. Annas fremragende forskning har bidratt til videreutvikling og anvendelse av LCA, for eksempel gjennom utvikling av et […]
Sirkulær økonomi: NORSUS-fokus i 30 år
Det er et stort behov for en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi fordrer at produktene vi produserer varer lengre og brukes flere ganger slik at man kan redusere uttak av ressurser fra naturen. Sirkulær økonomi handler altså om mye mer enn resirkulering. I hovedsak kan man dele sirkulær økonomi inn i følgende […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer