Hvordan kartlegge og hva er effektene av industriell symbiose?  
Dette vil bli presentert på konferansen Industriell symbiose – hvorfor, hvordan og innspill til virkemidler, som arrangeres 11. september 2024 i Fredrikstad.   Med basis i prosjektene Bærekraftig Innovasjon gjennom industriell symbiose og Klimasats Øra vil effekter av dagens symbiose og potensialer for forbedringer bli presentert. Industrien vil selv vise frem sirkulære løsninger i praksis, og […]
Ny rapport til EU-parlamentet om forskningsbehov for bærekraftige kritiske råmaterialer
NORSUS har bidratt til en rapport til EU-parlamentets panel for fremtidens vitenskap og teknologi (STOA) om rollen til forskning og innovasjon i å sikre en trygg og bærekraftig forsyning av kritiske råmaterialer i EU. Rapporten er nå publisert på EU-parlamentets nettsider. Her er hovedpunktene. Bakgrunn Kritiske og strategiske råmaterialer er essensielle for EUs økonomi, for […]
Hvordan kartlegge og hva er effektene av industriell symbiose?  
Dette vil bli presentert på konferansen Industriell symbiose – hvorfor, hvordan og innspill til virkemidler, som arrangeres 11. september 2024 i Fredrikstad.   Med basis i prosjektene Bærekraftig Innovasjon gjennom industriell symbiose og Klimasats Øra vil effekter av dagens symbiose og potensialer for forbedringer bli presentert. Industrien vil selv vise frem sirkulære løsninger i praksis, og […]
Miljøfotavtrykk – hva er det og hva skjer med politikkutviklingen?
Miljøfotavtrykk er en metafor som ble utviklet på 1990-tallet og fikk synlighet gjennom boken «Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth» av Mathis Wackernagel og William Rees. De skrev om økologiske fotavtrykk, som dreier seg om hvor mye av jordens ressurser som brukes av en person eller gruppe. Senere har fotavtrykksmetaforen blitt utvidet […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer