Oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer
Fredag 19. januar var det oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer: Biorest produsert fra marine restråstoffer: Gjødseleffekt, miljøgevinster og fasilitering av endring.  Målsetningen til Circulizer er å forbedre sirkulariteten mellom blå og grønn sektor gjennom å øke kunnskapen om bruk av marine restråstoffer (som fiskeslam og fiskeensilasje) til biogass- og biorestproduksjon. I prosjektet skal det blant annet gjennomføres forsøk knyttet til […]
Bærekraftsanalyser vil være en viktig beslutningsstøtte for satsingen på kunstig intelligens
Sommeren 2023 offentliggjorde Regjeringen at det skulle settes av minst en milliard kroner til forskning på kunstig intelligens (KI). Forrige uke vedtok forskningsrådets styre at KI-milliarden skal brukes til å opprette fire til seks forskningssentre. Økt bruk av KI kan føre til store endringer i samfunnet. Men hvordan kan vi vite at endringen bidrar til […]
Oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer
Fredag 19. januar var det oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer: Biorest produsert fra marine restråstoffer: Gjødseleffekt, miljøgevinster og fasilitering av endring.  Målsetningen til Circulizer er å forbedre sirkulariteten mellom blå og grønn sektor gjennom å øke kunnskapen om bruk av marine restråstoffer (som fiskeslam og fiskeensilasje) til biogass- og biorestproduksjon. I prosjektet skal det blant annet gjennomføres forsøk knyttet til […]
Hvordan inkludere biodiversitet i LCA?
De siste årene har det vært økende interesse for å kvantifisere påvirkningen på biodiversitet innenfor livsløpsanalyse (LCA). Flere rammeverk og studier har blitt utviklet de siste årene, inkludert de av de Baan, UNEP-SETAC og Chaudhary et al., med sikte på å håndtere biodiversitetsvurdering i LCA. Det er viktig at en metode skal kunne brukes på […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer