Østfoldforskning blir NORSUS
5. juni 2020 Fra og med 8. juni, bytter Østfoldforskning navn til NORSUS; Norsk institutt for bærekraftsforskning/Norwegian Institute for Sustainability Research. – Vi bytter navn for å styrke vår gjennomslagskraft som aktør for en mer bærekraftig verden, sier Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS. Forskningsinstituttet i Fredrikstad er et av Europas fremste forskningsmiljøer innen livsløpsvurderinger. […]
Risikodata om mikro- og nanoplast kan brukes ved utvikling av LCIA-modeller
I en presentasjon 4. mai på SETAC-konferansen viste Cecilia Askham, NORSUS, funn fra samarbeidsprosjektet mellom PacKnoPlast og MarILCA. Presentasjonen “How Can Risk Assessment Data for Micro- and NanoPlastics Contaminations Be Generated in a Way That Is Useful for the Development of LCIA Models?” er basert på funn fra PacKnoPlast-prosjektet og samarbeid med MariLCA. Cecilia Askham […]
NORSUS søker bærekraftsforskere med LCA-kompetanse – frist 21. mai
NORSUS trenger flere forskere med kompetanse på LCA for vårt viktige arbeid med å skape kunnskapsgrunnlag for bærekraft. Vår nye medarbeider vil være i et kollektivt orientert fagmiljø av 27 engasjerte, flinke og hyggelige forskere på alle nivåer, med prosjekter som spenner fra kortere oppdragsforskningsprosjekter for industrien, til forskningsrådsfinansierte anvendte prosjekter og til flerårige EU-prosjekter. […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer