Østfoldforskning er blitt NORSUS!

8. juni 2020

Østfoldforskning AS har i dag skiftet navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS. Vi gjennomfører navneskiftet for å kommunisere tydeligere vår spisskompetanse som bærekraftsforskningsinstitutt. Forebyggende miljøvern har stått sentralt i vår forskning siden starten i 1988, men spesielt de siste ti årene har vi spisset vår kompetanse til dagens situasjon hvor alle våre 25 forskere i all hovedsak driver med anvendt bærekraftsforskning.

Sosial innovasjon og arbeidsplassutvikling med Eventyrlige folk!
NORSUS er forskningspartner i et FORREGION forprosjekt som har tittelen «Sosial innovasjon og arbeidsplassutvikling med Eventyrlige folk!- Hvordan kan analyser og verktøy for bærekraft benyttes innen sosialt entreprenørskap?». Prosjektansvarlig er CUBE8 Impact AS . Eventyrlige folk! er et pilotprosjekt for en nyetablert lokal arena for sosial innovasjon med fokus på arbeidsplassutvikling i Fredrikstad kommune. Målgruppen […]

50 % av våre tekstiler havner til slutt i søpla. 97 % av de brukte tekstilene som blir samlet inn i Norge blir sendt til utlandet. PlanMiljø og NORSUS har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Kartleggingen som er gjennomført skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt materialgjenvinning.

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer