NORSUS på International Conference on Intelligent Robots and Systems: social challenges in the automated meat sector
Innenfor rammene av den International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021) ble det avholdt en RoBUTCHER -workshop om utfordringer innen automatisert kjøttforedling 1. oktober. Workshopen illustrerte de siste trendene og utviklingen knyttet til mat og matbehandlingsroboter, og å definere veikartet for fremtidige forbedringer av disse feltene. Clara Valente presenterte «Sosiale aspekter ved roboter […]
Er du, som oss, opptatt av grønn omstilling?
Virksomheter ønsker å bidra til en bedre verden! På NORSUS har vi gjennom 30 år møtt mange ildsjeler i industrien og i offentlige virksomheter. Folk som har forstått miljøutfordringene tidligere enn andre. Kanskje en visjonær toppleder, kanskje en dedikert fabrikksjef eller en bekymret kantinestyrer; folk som ønsker å kutte svinn, velge mer energieffektive løsninger, unngå […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer