Østfoldforskning er blitt NORSUS!

8. juni 2020

Østfoldforskning AS har i dag skiftet navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS. Vi gjennomfører navneskiftet for å kommunisere tydeligere vår spisskompetanse som bærekraftsforskningsinstitutt. Forebyggende miljøvern har stått sentralt i vår forskning siden starten i 1988, men spesielt de siste ti årene har vi spisset vår kompetanse til dagens situasjon hvor alle våre 25 forskere i all hovedsak driver med anvendt bærekraftsforskning.

Sven Mollekleiv ny styreleder i NORSUS

12. juni 2020

I dag valgte generalforsamlingen Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, sier Mollekleiv. [Les mer]

NORSUS viktig kunnskapsleverandør til Klimakur 2030

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Østfoldforskning har vært en viktig kunnskapsleverandør til arbeidet. […]

Aktuelt: Barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn

NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster 40 kilo mat. Les om mulige virkemidler for redusert matsvinn  rettet mot unge forbrukere med høy matsvinnmengde. 

10. juni 2020

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer