RISE klimadatabase for mat nå i norsk versjon
Det svenske forskningsinstituttet RISE har utviklet en klimadatabase for mat gir kunnskap om klimapåvirkning fra forskjellige matvarer og brukes av selskaper og offentlige aktører som et verktøy for å redusere klimafotavtrykket i oppskrifter, menyer, sortiment, matkjøp, osv. I samarbeid med NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning, lanseres nå en ny klimadatabase spesielt utviklet for det norske markedet.   RISE klimadatabase har vært på det svenske markedet i […]
NORSUS på The 10th Conference on Life Cycle Management: karbonfangst, matemballasje, klimavennlige bygninger, EPD og sosialt bærekraftige oppstartsbedrifter
På LCM-konferansen denne uken har det vært flere spennende bidrag fra NORSUS-forskere. Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl presenterte resultater fra Øra-klyngen hvor systemer for CO2-fangst med lagring (CCS) og CO2-fangst med bruk (CCU) sammenlignes med referansescenerier uten CO2-fangst. Resultatene viser at CCU-scenariene har dårligere klimaresultat både sammenlignet med CCS og referansescenariet fordi det […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer