Nyansatt på NORSUS: – Søkte bevisst etter attraktive miljøer
Metodikken til NORSUS er noe av det som gjør forskningsinstituttet til en attraktiv arbeidsplass. Nå har de ansatt to unge og engasjerte forskere som begge har mastergrad fra Energi og miljø-studiet ved NTNU. Regina Skattenborg (27) og Ina Charlotte Berntsen (25) har kun få måneder bak seg som NORSUS-ansatte, men er allerede i gang med […]
NORSUS på Arendalsuka: involvering av vanlige folk i forskning, matsvinn, miljøvennlige byggevarebedrifter, grønnvasking og ansvarlig innovasjon
NORSUS har i år flere spennende arrangementer! NORSUS, ved direktør Ellen-Marie Forsberg, arrangerer sammen med NTNU/AFINO-nettverket diskusjonen Nå er det vanlige folks tur  – også til å bli hørt om forskning og innovasjon? tirsdag kl 16.00. Arrangementet har innledninger fra Teknologirådet og SIFO/Oslo Met og paneldiskusjon med direktøren i Norges Forskningsråd og politikere fra Arbeiderpartiet, […]
Nyansatt på NORSUS: – Søkte bevisst etter attraktive miljøer
Metodikken til NORSUS er noe av det som gjør forskningsinstituttet til en attraktiv arbeidsplass. Nå har de ansatt to unge og engasjerte forskere som begge har mastergrad fra Energi og miljø-studiet ved NTNU. Regina Skattenborg (27) og Ina Charlotte Berntsen (25) har kun få måneder bak seg som NORSUS-ansatte, men er allerede i gang med […]
Sirkulær økonomi: NORSUS-fokus i 30 år
Det er et stort behov for en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi fordrer at produktene vi produserer varer lengre og brukes flere ganger slik at man kan redusere uttak av ressurser fra naturen. Sirkulær økonomi handler altså om mye mer enn resirkulering. I hovedsak kan man dele sirkulær økonomi inn i følgende […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer