Utvikling av rammeverk for den europeiske miljøfotavtrykk-databasen
NORSUS har sammen med konsortiumspartnere Pré Sustainability, Life Itself Labs, AIST og TCO2 vunnet anbudet for å utvikle rammeverket for miljøavtrykksdatabasen (Environmental Footprint (EF)-databasen). I løpet av de siste årene har NORSUS opparbeidet verdifull erfaring med deling av LCA-data gjennom utviklingen av sin LCA-data-delingsplattform NorEnviro, og er stolt over å kunne anvende dette på utviklingen […]
Skal finne svaret på hvordan matemballasje av papp kan bli bedre
Over 60 prosent av europeiske forbrukere mener matemballasje av papp- og papir er mer miljøvennlig enn alternativer av plast. I det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack, er målet å utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som verken reduserer matkvaliteten eller resirkuleringsgraden, samtidig som det tar ned klimafotavtrykk. Det er flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En […]
Utvikling av rammeverk for den europeiske miljøfotavtrykk-databasen
NORSUS har sammen med konsortiumspartnere Pré Sustainability, Life Itself Labs, AIST og TCO2 vunnet anbudet for å utvikle rammeverket for miljøavtrykksdatabasen (Environmental Footprint (EF)-databasen). I løpet av de siste årene har NORSUS opparbeidet verdifull erfaring med deling av LCA-data gjennom utviklingen av sin LCA-data-delingsplattform NorEnviro, og er stolt over å kunne anvende dette på utviklingen […]
Sirkularitetsindikatorer og deres tilleggsverdi til tradisjonelle LCA-påvirkningskategorier: eksempel fra svineproduksjon
Det er stor enighet knyttet til betydningen av å endre fra lineære til mer sirkulære matsystemer. Men kan vi finne gode indikatorer for å vise effekten av dette? I en ny artikkel fra NORSUS forsker Hanne Møller og kollegaer diskuteres sirkularitetsindikatorer i konteksten av miljømessige tiltak i svineproduksjon, der ulike sirkularitetsindikatorer testes og sammenligne med […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer