Bærekraftig fôr – ny nasjonal satsing i tråd med NORSUS’ kompetanse
Regjeringen har i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032 lansert to samfunnsoppdrag, hvorav den den ene er bærekraftig fôr, helt i tråd med NORSUS’ kompetanse og satsingsområde fremover. Vi jobber med mat og dyrefôr i en rekke prosjekter. Samfunnsoppdraget er beskrevet som følger: «Regjeringen har satt seg som mål at alt […]
NORSUS om mikroplast og behovet for tverrfaglig og integrert miljøvurdering på SETAC-konferansen
Tirsdag 15. november på SETAC North America 43rd Annual Meeting, holdt Microplastic Interest Group (MPIG) en debatt om mikro- og nanoplast, livsløpsanalyse og miljørisikovurdering, som ble ledet av Amila Abeynayaka (Institute for Global Environmental Strategies, Japan), Susanne Brander (Oregon State University), Kara Wiggin, (Scripps University, interessegruppens avgangsstudentrepresentant) og Valentina Pauna (NORSUS). Amila introduserte LCA og LCIA […]
Bærekraftig fôr – ny nasjonal satsing i tråd med NORSUS’ kompetanse
Regjeringen har i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032 lansert to samfunnsoppdrag, hvorav den den ene er bærekraftig fôr, helt i tråd med NORSUS’ kompetanse og satsingsområde fremover. Vi jobber med mat og dyrefôr i en rekke prosjekter. Samfunnsoppdraget er beskrevet som følger: «Regjeringen har satt seg som mål at alt […]
Nå kan du få våre nyheter rett i din innboks!
NORSUS forsker på hva som er bærekraftige løsninger fra et helhetlig perspektiv. Vi utvikler metoder for å vurdere hva som er bærekraftige løsninger på ulike felt og hvordan ta slike løsninger i bruk på en bedre måte i samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst, for […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer