Østfoldforskning er blitt NORSUS!

8. juni 2020

Østfoldforskning AS har i dag skiftet navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS. Vi gjennomfører navneskiftet for å kommunisere tydeligere vår spisskompetanse som bærekraftsforskningsinstitutt. Forebyggende miljøvern har stått sentralt i vår forskning siden starten i 1988, men spesielt de siste ti årene har vi spisset vår kompetanse til dagens situasjon hvor alle våre 25 forskere i all hovedsak driver med anvendt bærekraftsforskning.

Deltakelse på IEA Bioenergy Task 37-møte og presentasjon på SCCER Biosweets avslutningskonferanse
Kari-Anne Lyng fra NORSUS er den norske representanten for IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas, som er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. IEA Task 37 gjennomførte fra 9.-til 11. september 2020 sitt halvårlige møte. Møtet skulle opprinnelig vært i Sveits, men ble avholdt elektronisk […]

NORSUS i Folkeopplysningen på NRK

Folkeopplysningens program Resirkulering på NRK mandag 24. august viet stort fokus til resirkulering og kildesortering. Vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal ble intervjuet for å forklare hvordan klimaregnskap beregnes for resirkuleringssystemer. [Les mer]

Aktuelt: Barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn

NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster 40 kilo mat. Les om mulige virkemidler for redusert matsvinn  rettet mot unge forbrukere med høy matsvinnmengde. 

10. juni 2020

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer