Bærekraftig liv i bobil?
Stine Mari Velsvik er forfatter av boka «Bobil. Opplevelser for livet», utgitt i mai 2022. Hun har intervjuet forskningsleder Andreas Brekke om et bobilprosjekt NORSUS gjennomførte for Norges Caravanbransjeforbund (NCB). NORSUS laget et klimaregnskap der bobilen ble sammenlignet med andre transport-, fritids- og ferieformer. Prosjektet var ledet av Brekke. Last ned publikasjonen her I boka gjenforteller […]
Sirkulær økonomi: NORSUS-fokus i 30 år
Det er et stort behov for en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi fordrer at produktene vi produserer varer lengre og brukes flere ganger slik at man kan redusere uttak av ressurser fra naturen. Sirkulær økonomi handler altså om mye mer enn resirkulering. I hovedsak kan man dele sirkulær økonomi inn i følgende […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer