Østfoldforskning er blitt NORSUS!

8. juni 2020

Østfoldforskning AS har i dag skiftet navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS. Vi gjennomfører navneskiftet for å kommunisere tydeligere vår spisskompetanse som bærekraftsforskningsinstitutt. Forebyggende miljøvern har stått sentralt i vår forskning siden starten i 1988, men spesielt de siste ti årene har vi spisset vår kompetanse til dagens situasjon hvor alle våre 25 forskere i all hovedsak driver med anvendt bærekraftsforskning.

Ny nordisk studie av kartlegging av matsvinn
NORSUS har vært prosjektleder for et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Arbeidsgruppen for Sirkulærøkonomi, der det metodiske grunnlaget for og definisjoner av matavfall/matsvinn har blitt kartlagt i de nordiske landene i en rapport som er blitt publisert på hjemmesiden til Nordisk Ministerråd i dag. Rapporten beskriver metodikk for, organisering av og omfanget av kartlegging […]

På jakt etter podkast? Vi er med i flere podkaster som gjør deg litt smartere

NORSUS-forskere har den siste tiden være gjester i flere podkaster for å fortelle om vår forskning og spisskompetanse. Her kan du lære om hva som er mest klima- og miljøvennlig av vannkraft, vindkraft og solkraft, hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav og om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. Sjekk listen og lenker under for mer info.

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer