SETAC Gøteborg i oktober: Send abstract til en av våre sesjoner!
Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) har sitt 26. europeiske LCA-symposium i Gøteborg 21. til 23. oktober i år. Årets tema er «Making LCA Meaningful: Good Data, Better Models, Sustainable Decisions” og vi har to sesjoner vi inviterer til bidrag til [sesjonsbeskrivelser på engelsk]: 3.03 – Nordic Collaboration in LCA Development and Application Over […]
Pyrolyse kan være en aktuell behandlingsmåte for restavfall 
I forstudien Pyrolyse versus avfallsforbrenning – med karbonfangst og lagring har våre seniorforskere Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl sammenliknet klimapåvirkning og primærenergibruk for pyrolyse og avfallsforbrenning, med og utenkarbonfangst og -lagring (CCS). Analysene er gjort ved hjelp av livsløpsmetodikk (LCA).  Resultatene viser at pyrolyse av restavfall er en interessant behandlingsmåte sammenlignet med forbrenning […]
SETAC Gøteborg i oktober: Send abstract til en av våre sesjoner!
Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) har sitt 26. europeiske LCA-symposium i Gøteborg 21. til 23. oktober i år. Årets tema er «Making LCA Meaningful: Good Data, Better Models, Sustainable Decisions” og vi har to sesjoner vi inviterer til bidrag til [sesjonsbeskrivelser på engelsk]: 3.03 – Nordic Collaboration in LCA Development and Application Over […]
Storgevinst ved å spise mer norskdyrket planteprotein i Norge
Forskerne Erik Svanes og Hannen Møller har, sammen med professor Anne Kjersti Uhlen fra NMBU, publisert en artikkel som handler miljøpåvirkning av øke produksjonen av erter, bønner og raps i Norge og bruke dette til å erstatte andre proteinkilder, særlig rødt kjøtt. Resultatene viser at en  stor miljøgevinst kan oppnås ved en slik overgang i tillegg til […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer