Pilotprogram innen bærekraftig verdiskaping
Viken fylkeskommune i samarbeid med NORSUS, USN, NMBU og NCCE arrangerer «Kompetanseheving innen bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling – ved hjelp av digital omstilling og sirkulære forretningsmodeller». Dette er en serie webinarer og tre fysiske samlinger. Webinarene er åpne for alle som ønsker mer kunnskap innen tema. De fysiske samlingene er kun åpne for innovasjonsaktørene […]
EU: Matbransjen har et ansvar for å hjelpe forbrukerne med å kaste mindre mat
I løpet av det siste året har nordmenn flest kastet mindre av den dyreste maten, men vi kaster fortsatt mye brød, grønnsaker og flytende meierivarer. Mindre pakningsstørrelse kan være en løsning. På vegne av Matvett gjennomfører NORSUS årlige forbrukerundersøkelser om nordmenns matkastevaner, holdninger og atferd. Årets undersøkelse viser at vi kaster særlig mindre av den […]
Pilotprogram innen bærekraftig verdiskaping
Viken fylkeskommune i samarbeid med NORSUS, USN, NMBU og NCCE arrangerer «Kompetanseheving innen bærekraftig verdiskaping og grønn omstilling – ved hjelp av digital omstilling og sirkulære forretningsmodeller». Dette er en serie webinarer og tre fysiske samlinger. Webinarene er åpne for alle som ønsker mer kunnskap innen tema. De fysiske samlingene er kun åpne for innovasjonsaktørene […]
De ulike trinnene i LCA og hvordan NORSUS jobber med disse
LCA (livsløpsvurdering) er ikke bare en metode, men en metodikk. Dette betyr at det er en samling av flere metoder. Rammeverket for LCA deles inn i fire trinn som beskrives i standarden ISO 14044: De fleste av NORSUS’ LCA-prosjekter inkluderer alle fire trinn, men prosjektene kan likevel ha ulikt fokus: I de fleste LCA-prosjekter er […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer