Seniorforsker Anne Rønning ble Standard Norges bærekraftshelt for 2024!
Vi er veldig stolte over prisen til Anne! Her er juryens begrunnelse: Årets bærekraftshelt har et sterkt faglig fokus som er anerkjent og respektert i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Engasjementet for å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig er smittende, og årets bærekraftshelt har vist uvurderlig innsats på området. Som forsker med bakgrunn i blant annet livsløpsanalyser […]
Fremtidens matproduksjon: Innblikk i husdyras rolle fra LIVESTOCK-prosjektets avslutningsseminar
Nylig ble det avholdt avslutningsseminar i LIVESTOCK-prosjektet som handlet om husdyras rolle i framtidens matproduksjon. Professor Imke de Boer fra Wageningen Universitet holdt innledningsforedraget «Rerooting the Dutch Food System», som ga perspektiv på matsystemets utfordringer. Videre ble det presentert resultater fra prosjektet, med utgangspunkt i de vitenskapelige artiklene som er skrevet underveis. Hanne Fjerdingby Olsen […]
Seniorforsker Anne Rønning ble Standard Norges bærekraftshelt for 2024!
Vi er veldig stolte over prisen til Anne! Her er juryens begrunnelse: Årets bærekraftshelt har et sterkt faglig fokus som er anerkjent og respektert i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Engasjementet for å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig er smittende, og årets bærekraftshelt har vist uvurderlig innsats på området. Som forsker med bakgrunn i blant annet livsløpsanalyser […]
PROTEUS: EU-finansiert prosjekt for å etablere verdens første industrielle bioraffineri for stortare
NORSUS er en del av det banebrytende PROTEUS-prosjektet, et initiativ for å revolusjonere bærekraftig, biobasert ingrediensproduksjon, og samtidig fremme både generelle miljømål og europeiske klimamål. PROTEUS skal redefinere standardene for høsting, bioraffinering og bruk av stortare, hvor bruken skal unforskes på tvers av ulike markeder, inkludert mat, fôr, personlig pleie og biobasert industri. Med 9,6 […]

Emballasje

Energi

Les mer

Mat

Les mer

Møbler og tekstiler

Les mer

Plast

Les mer

Prosessindustri

Les mer

Transport

Les mer