Styret i NORSUS

Styret for NORSUS innstilles av valgkomité og velges av generalforsamlingen i dialog med eierne. Valgkomiteen legger vekt på at styret sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Styret består i dag av:

Sven Mollekleiv, DNV GL, styreleder (ekstern)

Elin Tangen Skeide, Østfold fylkeskommune, nestleder

Sjur Baardsen, NMBU (ekstern)

Carl Morten Gjeldnes, Høgskolen i Østfold

Ida Marie Stemmedalen, Indre Østfold regionråd

Hege Håkonsen, Østfold Energi

Anne Rønning, STØ-ansatte

Erik Skauen, Fredrikstad kommune

Møtende varamedlemmer:

Kristi Grønvold Bache, Høgskolen i Østfold

Jørn Christen Johnsen, COWI

Ansatte-observatør:

Regina Skattenborg, NORSUS