Bruk av plast som materiale har vokst eksponentielt siden 1950 og plastens suksess er et resultat av mange positive egenskaper (formbart, lett, sterkt, gjennomsiktig, god beskyttelse av mat, relativt billig, osv). De senere år har det vært mye fokus på bruk av plast, spesielt knyttet til plastforsøpling på land og til havs. De egenskapene som gjør plast til et godt produkt, er akkurat de samme som gjør det så problematisk når det havner i naturen. Utover forsøplingsutfordringene er dagens plastmaterialer i stor grad basert på fossile ressurser og medfører store klimafotavtrykk både i produksjonsfasen og ved avfallsbehandling (forbrenning). Derfor er det stort fokus på økt grad av materialgjenvinning, overgang til fornybare råvarer, nedbrytbar plast, samt reduksjon av plastbruk generelt.

NORSUS har gjennom mange prosjekter jobbet med de ulike utfordringene knyttet til plast med basis i LCA tilbake til 1990-tallet, og mener at en vurdering av materialets/produktets funksjon er sentral for denne type analyser.

DEL DETTE

KOORDINATOR