NORSUS på stortingsseminar om produsentansvar for tekstiler

NORSUS på Stortinget

På Stortingsseminar om produsentansvar for tekstiler 18.01.2024 presenterte NORSUS ved seniorforsker Synnøve Rubach og NORION ved konsulent Dina Dekkevold Lingås en oppsummering av resultatene fra kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge for 2023, samt våre anbefalinger til en utvidet produsentansvarsordning basert på resultatene fra denne. Kartleggingen ble gjennomført i fjor på oppdrag fra Virke og arbeidsgruppen for et produsentansvar for tekstiler i Norge som hadde behov for oppdatert kunnskap og kartlegging av mengden tekstiler på det norske markedet. 


Kunnskapsstatus om tekstiler og tekstilavfall i Norge 2023


Kartleggingen har gitt verdifull innsikt i vårt forbruk  og behandling av tekstiler. Produksjonen er den største bidragsyteren til klærs miljøpåvirkning, med et gjennomsnitt på 84 % av de totale utslippene. En produsentansvarsordning kan gjøre det dyrere å sette nye produkter på markedet, noe som kan gi et økonomisk insentiv for forbedret design og fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Økomodulering kan være nøkkelen til å fremme mer miljøvennlige fibertyper og prosesser, samt støtte gjenvunnet og gjenvinnbare fiber. Dette er i tråd med det kommende økodesign-direktivet, som vektlegger varighet og reparasjonsmulighet.

Nedstrøms utfordringer inkluderer behovet for en sirkulær materialforvaltning og internasjonalt samarbeid, da påvirkningen av avhendede tekstiler ofte skjer langt unna. Inkludering av ombruk er også essensielt, og veldedige organisasjoner spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi ser frem til å følge, og gjerne bidra i, det videre arbeidet med en produsentansvarsordning for tekstiler i Norge.

Se også: https://norsus.no/ny-rapport-om-produsentansvar-norsus-foreslo-de-samme-tiltakene-i-2016/