Søk

Artikler
22.05.2023

Over 60 prosent av europeiske forbrukere mener matemballasje av papp- og papir er mer miljøvennlig enn alternativer av plast. I det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack, er målet å utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som verken reduserer matkvaliteten eller resirkuleringsgraden, samtidig som det tar ned klimafotavtrykk.

Det er flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En utfordring er at mange matvarer har et høyt vanninnhold, og fibermaterialer trekker til seg fuktighet slik at både emballasjen og maten blir ødelagt. Også fete produkter inneholder mye vann.  

I ReFiberPack prosjektet vil Nofima-forskere utvikle og vurdere nye returfiberbaserte løsninger for både kyllingfilet og potetchips. Forskere fra Norsus skal undersøke om de nye emballasjeløsningene kan bidra til reduserte utslipp.


Fiberbasert emballasje er attraktivt

For en god del matvarer er det allerede utviklet fiberbaserte emballasjeløsninger som har ett eller flere lag med plast, såkalte barrierer. Problemet med disse er at emballasjen gjerne blir vanskeligere å resirkulere.

– Vi vet at fiberbaserte løsninger med avtagbare plastsjikt er blitt mer populære, men vi vet også at forbrukere ønsker å kunne kildesortere emballasjen hel, og slippe å separere ulike materialer. Dette er viktig kunnskap vi har med oss i det videre arbeidet, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Forskerne må forstå forbrukernes preferanser og adferd knyttet til kildesortering, og finne ut hvordan de kan bruke den nye forbrukerkunnskapen til å finne løsninger som gjør at materialene blir gjenvunnet. Dette kommer i tillegg til å utvikle emballeringsløsninger, som tåler matkontakt og kan lagres i fuktige omgivelser, og er basert på resirkulert fiber og resirkulerbare barrierer.


Starter med å undersøke mulig emballasjematerier og barrierer

Det første forskerne og fiberemballasjeprodusentene går i gang med er å finne frem til hvilke deler fra returfibere som egner seg å bruke. Deretter skal de utvikle og vurdere barrierer og metoder for hvordan barrierene kan påføres fibermaterialet.

Neste steg er å utvikle ulike prototyper av returfiberbasert matemballasje skreddersydd til potetchips og fersk kyllingfilet. Deretter vil forskerne og matprodusentene teste om de nye emballasjeløsningene sikrer god kvalitet og holdbarhet på matvarene.

– Målet er at de nye emballasjeløsningene skal gjøre det mulig å bruke resirkulert cellulosefiber til emballasjeløsninger for mat som krever god beskyttelse, uten at det går på bekostning av neste resirkulering, sier forsker Kloce Dongfang Li i Nofima. Han leder arbeidet med å utvikle prototypene.


Kan vi få forbrukerne til å kildesortere og separere?

Når ny emballasje skal utvikles er det avgjørende å undersøke forbrukernes holdninger og innstilling.

– Vi har tidligere undersøkt folks holdninger til å resirkulere, og rundt halvparten av befolkning kildesorter, mens 45 prosent er usikre på hvordan ulike emballasje skal sorteres. Vi har også bedt forbrukere svare på hvilke egenskaper ved emballasjematerialet som er viktig. Høyt opp på listen kommer at emballasjen kan kildesorteres hel, slik at de slipper å separere i ulike deler. Andre ønskede materialegenskaper er at det skal være fiberbasert, helst resirkulert, og i tillegg kunne resirkuleres på nytt, forteller seniorforsker Valérie Almli i Nofima.

Hun legger til at det er store forskjeller mellom ulike forbrukergrupper. I ReFiberPack vil forskerne undersøke om villigheten til å separere i ulike deler er større i enkelte forbrukergrupper, og hvorvidt det er mulig å «nugde» forbrukere til å separere emballasjematerialer.

NORSUS skal blant annet se på hvordan forbrukeradferd ved resirkulering av emballasje kan påvirke miljøet.

Om man ikke vurderer mengden matavfall som genereres, risikerer man å feiltolke emballasjens miljøpåvirkning, kommenterer Anna Woodhouse, seniorforsker ved NORSUS. Instituttet vil videreutvikle eksisterende retningslinjer for å ta hensyn til matavfall.


Fakta om ReFiberPack

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Målet er å utvikle ny og resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og avtagbare barrierer, slik at disse to delene kan sorteres separat og resirkuleres. De nye løsningene vil muliggjøre bruk av resirkulerte cellulosefibre til høyverdige emballasjeapplikasjoner i kontakt med mat uten at det går på bekostning av deres neste resirkulering.

Prosjektet ledes av Nofima. Øvrige partnere er Norsus (forskningspartner), Grønt Punkt Norge, Norsk Kylling, Sørlandschips, Borregaard og Ranheim Paper and Board.

Prosjektets fulle navn er Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier.


Prosjektbeskrivelse

ReFiberPack logo

Kortnavn: ReFiberPack

Beskrivende norsk navn: Resirkulertbar matemballasje basert på resirkulert fiber og avtagbare barrier

Prosjektet mål er å utvikle ny og resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og avtagbare barrierer, slik at disse to delene kan sorteres separat og resirkuleres. De nye løsningene vil muliggjøre bruk av resirkulerte cellulosefibre til høyverdige emballasjeapplikasjoner i kontakt med mat uten at det går på bekostning av deres neste resirkulering.


Bakgrunn

Matemballasje spiller en viktig rolle i å beskytte matvarer og bevare kvaliteten gjennom hele forsyningskjeden til forbrukerne, og dermed bidra til å redusere matsvinn. I motsetning til plast er fiberbaserte materialer som papir og kartong ikke bare resirkulerbare, men også laget av fornybare ressurser. Dette gir sistnevnte en fordel fra et bærekraftssynspunkt. Som svar på FNs bærekraftsmål er det en økende interesse og etterspørsel etter å redusere bruken av plastmaterialer til matemballasje og erstatte dem med fiberbaserte alternativer.


ReFiber-Pack bidrar på følgende måter

  1. De nye fiberbaserte løsningen som skal utvikles i prosjektet vil redusere plastforbruk for matemballasje
  2. De nye løsningene øke materialgjenvinningen ved å bruke resirkulert cellulosefiber og være resirkulerbare
  3. Utvikle ny kunnskap og løsninger som setter forbrukerne i stand til å velge miljøvennlige og klimavennlige produkter, samt fremme en mer effektiv kildesortering hos forbrukerne.


Hovedmål

Utvikle innovative og resirkulerbare løsninger for matemballasje basert på resirkulerte trefibre og avtakbare barrierer, for å muliggjøre bruk av resirkulerte materialer til bruksområder med høy verdi uten at det går på bekostning av resirkulerbarheten, og dermed bidra til å nå Norges mål for sirkulær økonomi.


Positive effekter for industri og samfunn

ReFiberPack vil gi ny kunnskap og løsninger innen bruk av resirkulerte materialer til matemballasje. Disse kan norsk industri dra nytte av og implementere tidlig. Resultatene vil også være nyttige for matindustriens verdikjede, som gjennom å redusere bruken av plastemballasje og redusere miljøpåvirkningen, kan nå bærekraftsmål.

Prosjektet vil ha en positiv miljøpåvirkning ved å stimulere til økt bruk av resirkulerte og resirkulerbare materialer til matemballasje, og dermed økt resirkulering og sirkulær bruk av materialene. Bevart og/eller forlenget holdbarhet på mat kan bidra til å forebygge matsvinnet.ReFiberPack illustrasjon
Arbeidspakkene i ReFiberPack
Medarbeidere
15.05.2023

Erlend er i en forskerstilling på NORSUS der han jobber med OSIRIS-prosjektet, ledet av Universitet i Oslo. OSIRIS er et forskningssenter som analyserer «impact of science». I dette prosjektet, som han har jobbet på i regi av UiO siden 2020, jobber han med hvordan forskning kan påvirke samfunnet, samt hvordan den tas i bruk.

Tidligere har han jobbet med sektoranalyser av innovasjon. Her har han utviklet interesse og kompetanse i hvordan innovasjon varierer i forskjellige kontekster, samt hvordan man kan identifisere og måle bredere former for innovasjonsprosesser.

Ved siden av arbeidet med OSIRIS-prosjektet, ferdigstiller Erlend også en doktorgrad innen innovasjonsstudier. I tillegg til dette har han bred erfaring fra å starte og drive bedrifter innen varehandel (tekstil) og servering.

Medarbeidere
10.05.2023

Majvi har en mastergrad i marketing fra University of Colorado at Denver, er bedriftsøkonom fra BI og maskiningeniør fra Østfold Ingeniørhøgskole.

Bak seg har hun 13 år som Business Development Manager fra Forretningsutvikling i Borregaard AS, og har med seg erfaring fra prosjektledelse, økonomistyring og relasjonsbygging. Før dette var hun 13 år i emballasjeindustrien, som markedssjef i ÅR Carton og salgssjef i Peterson (nå VPK), med god erfaring fra salg, markedsføring, relasjonsbygging, samt nasjonale- og internasjonale forhandlinger innen de fleste bransjer som bruker kartong- og bølgepapp-emballasje.

Hos Norsus administrerer Majvi forskningsprosjektene som alltid pågår, slik at alle våre forskere ser status i egne prosjekter til enhver tid. Hun holder seg oppdatert på EUs og nasjonale regelverk, slik at prosjekt-fremdrift og -rapportering er korrekt og til rett tid.

Artikler
04.05.2023

NORSUS deltar i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som skjer i GLAM-ekspertgruppen i UN Life Cycle Initiative. GLAM står for Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators and Methods, som ble startet i 2013 for å skape konkrete og praktiske anbefalinger for ulike miljøindikatorer og karakteriseringsfaktorer som brukes i Life Cycle Impact Assessments (LCIA).

En undergruppe av GLAM, med NORSUS seniorforsker Cecilia Askham og førsteamanuensis Marco Cinelli fra Universitetet i Leiden som co-chair, har som mål å utvikle en global modell for vekting av faktorer som er viktige for miljøet vårt, menneskers helse og naturressurser. Denne modellen er nødvendig for å hjelpe beslutningstakere med å prioritere når analyser av den komplekse verdenen vi lever i gir svar som peker i forskjellige retninger. Beslutningstakere må noen ganger rangere disse viktige sakene (miljø, menneskers helse og naturressurser) for å kunne fatte beslutninger. Siden dette arbeidet er subjektivt og verdibasert, utviklet undergruppen en undersøkelse for å lære hva slags preferanser mennesker rundt om i verden har når det gjelder disse sakene.


Interviewer: Oumarou OUATTARA
Inervjuer: Oumarou OUATTARA
Interviewer : Abdoul Aziz Adama BANDE
Inervjuer: Abdoul Aziz Adama BANDE
Dr. Christine Nagawa (Makarere University) og Dr. Christine Kyarimpa (Kyambogo University)
Dr. Christine Nagawa (Makarere University) og Dr. Christine Kyarimpa (Kyambogo University)
Interviewer: Styve Cédric SANON
Intervjuer: Styve Cédric SANON

NORSUS har bidratt med finansiering og koordinering av informasjonsinnsamlingen i Uganda og Burkina Faso. Intervjuene ble nylig fullført, og nå jobber forskere i flere land med å analysere dataene for å beregne vektingsfaktorene som vil være en del av GLAM-anbefalingene.

Artikler
03.05.2023

NORSUS har sammen med konsortiumspartnere Pré Sustainability, Life Itself Labs, AIST og TCO2 vunnet anbudet for å utvikle rammeverket for miljøavtrykksdatabasen (Environmental Footprint (EF)-databasen). I løpet av de siste årene har NORSUS opparbeidet verdifull erfaring med deling av LCA-data gjennom utviklingen av sin LCA-data-delingsplattform NorEnviro, og er stolt over å kunne anvende dette på utviklingen av EF-databasen.

I 2013 vedtok EU-kommisjonen en visjon om å skape et felles marked for grønne produkter. Basert på en anbefaling fra 2021, bør » Metoder for miljøfotavtrykk » brukes for å måle og kommunisere livsløpsmiljøytelsen til produkter og organisasjoner. Anbefalingen er resultatet av arbeidet som har pågått siden 2013 for å utvikle rammen for produktmiljøfotavtrykket (Product Environmental Footprint, PEF) og organisasjonsmiljøfotavtrykket (Organisation Environmental Footprint, OEF), som består av harmoniserte metoder for å beregne miljøavtrykkene og sektorspesifikke regler (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR).

Forskjellige politikkområder som trenger metoder for å kvantifisere miljøindikatorer, er i økende grad avhengige av EF-metodene, som for eksempel forslaget til forordning for økodesign for bærekraftig produkter (Ecodesign for Sustainable Product Regulation), Farm to Fork-strategien (F2F), taksonomien, forslaget til revidert batteriforordning, EU Ecolabel, Green Public Procurement (GPP), osv.

En forutsetning for å utvikle PEFCR/OEFSR og implementere PEF/OEF-studier er tilgjengeligheten av høykvalitets og jevnlig oppdaterte LCA-data. For å sikre at bare bedrifts-/leverandørspesifikk informasjon fører til forskjellig miljøytelse av lignende produkter, er det avgjørende at alle prosesser i verdikjeden bruker de samme bakgrunnsdatasettene, og det er derfor behov for en EF-database.

I løpet av den første fasen av prosjektet vil en rekke rammeverk for EF-databasen bli diskutert og presentert. Dette inkluderer blant annet ulike modeller for generering, verifisering, aksept, vedlikehold og tilgang til EF-data. Basert på tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen vil en modell bli analysert i detalj i løpet av den andre fasen av prosjektet. Dette vil resultere i en detaljert beskrivelse og definisjon av regler og prosedyrer.

Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2023 og ledes av Pré Sustainability. I tillegg til generell kvalitetssikring av prosjektet, er NORSUS ansvarlig for å definere ulike modeller for vedlikehold av EF-databasen.Artikler
03.05.2023

NORSUS researchers Valentina, Simon and Cecilia are in Dublin this week at the SETAC Europe conference LCA sessions are covering a wide range of topics over the five days of the conference.

This time the NORSUS team is focussing a lot on plastics and microplastics and how they are included in LCA, with Cecilia co-chairing a session on Reducing Plastics Impacts: Integrating Risk Assessment, Life Cycle Analysis and Material Flow Analysis Towards a Circular Economy together with Susanne M Brander (Oregon State University) and Andrea M Amadei (Politecnico of Milan).

Valentina is active in the Microplastics Interest Group, co-chairing the topical discussion on Understanding Microplastic Fate and (Eco) Toxicity Through Interdisciplinary Collaboration together with Susanne M Brander (Oregon State University), Amila Abeynayaka (Institute for Global Environmental Strategies (IGES)), Roland Hischier (Empa – Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology). She also presented her poster Linking Material Flow Analysis With Plastic Related Impacts: How to Make Progress With What We Know on Monday.

Simon has focussed on recycling and system expansion, presenting his poster Applying System Expansion with Multiple Functions to address the overall system burdens of recycling in comparison to other Circular Economic material strategies during a poster spotlight presentation. The SETAC programme always consists of interesting presentations and discussions on the state-of-the-art of LCA and the links to environmental toxicology and chemistry.

Prosjekt
26.04.2023

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd som går over 8 år og er bevilget 220 millioner kroner i støtte. Senteret er landsomfattende, og vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Prosjektet skal se på økonomisk og miljømessig forsvarlig forvaltning av overskuddsmasser (stein, løsmasser, organisk) f.eks. fra store infrastrukturprosjekter, og masser som allerede er lagt på deponi. I dag er det lite eller ingen insentiver eller krav for gjenbruk eller nyttiggjøring av disse massene og negative klima- og miljøeffekter fra slike prosjekter kan bli betydelige. Målet er å få på plass systemer for å utnytte disse ressursene.

NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor, inkludert NORSUS. NORSUS har flere oppgaver i prosjektet, bl.a. har vi jobbet med mudringsproblematikken i Fredrikstad.

Prosjekt
26.04.2023

Due to the urgency to transform society and tackling the challenge of climate change, science needs to go beyond incremental change. NIYF develops and tests a methodology to stimulate transformative societal change in a co-constructive way with citizens and stakeholders from the civil, public, and private sector. NIYF is transdisciplinary in nature by combining social science, humanities (art), and environmental science, and involves a large group of local and national stakeholders. This provides new, participative models of local governance for the path towards carbon neutrality.

In the project, NORSUS quantifies the CO2 emission reduction effects achieved in each of the cases by state-of-the-art Life-Cycle Assessment (LCA) based environmental scenario analyses, also assessing the upscaling potential.

The project is led by NTNU and funded by The Norwegian Research Council, KLIMAFORSK program, grant no 302111. Project period 2020.09.01 – 2024.08.31. See more information here: https://www.ntnu.edu/web/psychology/niyf

Artikler
25.04.2023

Klimapartnere Viken er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere. Nå har Klimapartnere Viken nesten 50 partnerorganisasjoner og vil gjerne ha enda flere med på laget! Partnerorganisasjoner får både tilgang på enkle klimaregnskap og faglige arrangementer og nettverkssamlinger: https://www.klimapartnereviken.no/arrangementer/

Ønsker du mer informasjon eller vil bli medlem, se her: https://www.klimapartnereviken.no/kontakt-oss/

Ellen-Marie har vært nestleder i to år og ser frem til å kunne bidra enda mer som styreleder.

Artikler
12.04.2023

Emballasjeforeningen har nylig lansert PackMan-systemet, et nettbasert verktøy for analyse av klimafotavtrykket knyttet til emballasje. Verktøyet er utviklet i samarbeid med NORSUS.

I PackMan kan bedrifter kartlegge, dokumentere og analysere egen emballasjebruk samt beregne klimafotavtrykket til emballasjen fordelt på materialtype, produkt og år. I systemet kan også bedrifter deklarere egen emballasje i henhold til Avfallsforskriftens paragraf 7, vedlegg 1.

Emballasjeforeningen tilbyr alle interesserte virksomheter en testperiode. Prøveperioden går over to måneder, og inkluderer følgende:

  • Én bruker per bedrift
  • Fem konsulenttimer med Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS)
  • Opplæringsvideoer
  • Brukermanual
  • Pris: 20.000,-

Meld din interesse til post@emballasjeforeningen.no

Se også: https://www.emballasjeforeningen.no/nyheter/opptatt-av-a-kartlegge-analysere-og-dokumentere-bedriftens-emballasjebruk/