Hva er bærekraft?

Vi har hørt det så ofte. ”Bærekraftig utvikling”. Men hva betyr det egentlig?

Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen “Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Andreas Brekke har skrevet et innlegg «What is sustainability, really?» på Exilva-prosjektets blog. Ofte blir ordet bærekraft brukt til å betegne at noe er bra, uten noen spesifikasjon av hva eller hvem det er bra for. Andreas mener det er på tide å legge noe til uttrykket «bærekraft». Du kan lese mer om hva begrepet betyr og hva du trenger å huske på når du snakker om bærekraftige produkter eller løsninger.