Hav, kyst, vann

NORSUS har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til bruk av hav, kyst og vann på en bærekraftig måte. På fiskerisiden har vi jobbet bl.a. med nedbrytbart fiskeutstyr og bærekraftsvurderinger av produksjonskonsepter og emballeringsløsninger. På havbrukssiden har vi jobbet med livsløpsanalyser (LCA) av ulike nye fôrråvarer, som restprodukter fra skogbruk og insektsprotein, og bruk av restprodukter fra fiskeoppdrett. Vi har også jobbet med sirkulære avløpsvannstrømmer og vannrensing.

Bruk av vannressurser er en stadig viktigere indikator i livsløpsanalyser generelt, noe vi inkluderer i våre metoder. Vi har også jobbet med vannkraft.

NORSUS er lokalisert rett ved Oslofjorden og ser med bekymring på utviklingen i fjorden. Vi forsker på problemstillinger som ligger tett på, for eksempel hvordan muddermasser kan gjenbrukes som naturrestaurering eller på andre måter.

DEL DETTE

KOORDINATOR