Transport er en viktig del av de fleste verdikjeder. Når miljøpåvirkningen av transportløsninger skal vurderes, mener vi i NORSUS at det er viktig å inkludere hele verdikjeden for transport. Dette innebærer produksjon, distribusjon og forbrenning av drivstoff, i tillegg til produksjon, vedlikehold og avhending av kjøretøy og nødvendig infrastruktur.

NORSUS har jobbet systematisk med å dokumentere og sammenligne miljø- og ressursprofilen til ulike typer biodrivstoff, fossile drivstoff og elektrisitet (SE ENERGI) og gjør vurderinger av hvordan fyllingsgrader og returtransport påvirker miljøbelastningen til transport av produkter og tjenester. NORSUS har ledet flere forskningsprosjekter med mål om å forbedre logistikkløsninger, for eksempel for innsamling av avfall fra husholdninger og EE-avfall. Dette innebærer blant annet å dokumentere både miljø- og ressurseffektivitet som grunnlag for innkjøp av transporttjenester, og samtidig ved å sørge for at avtalene som inngås er økonomisk bærekraftig for alle parter.

DEL DETTE

KOORDINATOR