Viktige lærdommer fra Europas matsvinnkonferanse: Mot halvering av matavfall innen 2030

Aina Stensgård på en europeisk matsvinnkonferanse

Forrige uke deltok vår kollega Aina Stensgård på en europeisk matsvinnkonferanse og møte i EU plattformen om matsvinn i Nederland sammen med Matvett, Nofima og Landbruks- og matdepartementet.

Konferansen; «Towards halving food waste in Europe«, hadde over 370 deltakere fra hele verdikjeden for mat fra 33 land.


Ainas nøkkelinnsikter fra konferansen og plattformmøtet:

  • De unge må involveres i matsvinnarbeidet. De er fremtidens forbrukere, bønder, myndigheter og bedriftsledere
  • Europarådet vedtok 17. juni EU-kommisjonens forslag til bindende reduksjonsmål på matavfall, der innspill fra bla Norge om å definere egne mål for den spiselige delen av matavfallet, inkluderes i en mulig revisjon i 2025.
  • De fleste EU-landene jobber med å forebygge matavfall, men det er stor variasjon i hva de ulike landene definerer som forebygging, der noen land til og med anser kompostering og donasjon som forebygging. Det er mao behov for å utarbeide en ressurspyramide for mat i EU