Vi har to nye seniorforskere!

I januar og februar ansatte NORSUS to nye seniorforskere; Anna Woodhouse og Anna Furberg.

Begge er bosatt i Sverige og arbeider for tiden hjemmefra.

Anna Woodhouse har både doktorgrad og post doc fra Harper Adams University i Storbritannia om bærekraftig plantebiologi. Før hun begynte i NORSUS har hun jobbet 10 år i RISE (Research Institutes of Sweden). Anna har lang erfaring knyttet til miljøanalyser av matproduksjon og hun fokuserer på bærekraftig landbruk og bærekraftig bearbeiding av landbruksråvarer.

Anna Furberg har mastergrad og doktorgrad fra Chalmers University of Technology. Doktorgraden handlet om miljø-, ressurs- og helseeffektsvurderinger knyttet til harde materialer, ved bruk av livsløpsanalyser (LCA) og materialstrømsanalyser (MFA). Hennes forskningsinteresser ligger innenfor miljøsystemanalyse og utvikling av metoder, som LCA, og å bidra til kunnskap som kan lede samfunnet mot en bærekraftig fremtid.