Verktøy for miljøanalyse av emballasje lansert!

Emballasjeforeningen har nylig lansert PackMan-systemet, et nettbasert verktøy for analyse av klimafotavtrykket knyttet til emballasje. Verktøyet er utviklet i samarbeid med NORSUS.

I PackMan kan bedrifter kartlegge, dokumentere og analysere egen emballasjebruk samt beregne klimafotavtrykket til emballasjen fordelt på materialtype, produkt og år. I systemet kan også bedrifter deklarere egen emballasje i henhold til Avfallsforskriftens paragraf 7, vedlegg 1.

Emballasjeforeningen tilbyr alle interesserte virksomheter en testperiode. Prøveperioden går over to måneder, og inkluderer følgende:

  • Én bruker per bedrift
  • Fem konsulenttimer med Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS)
  • Opplæringsvideoer
  • Brukermanual
  • Pris: 20.000,-

Meld din interesse til post@emballasjeforeningen.no

Se også: https://www.emballasjeforeningen.no/nyheter/opptatt-av-a-kartlegge-analysere-og-dokumentere-bedriftens-emballasjebruk/