Vellykket webinar om LCA i dagens forsknings- og innovasjonspolicy – se opptaket her!

Med 180 påmeldte fra bedrifter, forvaltningen og UHI-sektoren var timingen åpenbart god for å spre mer kunnskap om hvordan LCA blir stadig viktigere for å dokumentere bærekraft av forskning og innovasjon gjennomført både som intern FoU og gjennom offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer, bl.a. drevet av EUs grønne giv (Green Deal).

Ved å se på opptaket fra dette webinaret får du:

  • Oppdatert kunnskap om status på LCA i norsk og europeisk forsknings- og innovasjonspolicy
  • Forståelse for hvorfor dette er viktig
  • Bedre forståelse av hva det innebærer å gjøre en LCA i prosjekter, for produkter, for bransjer og for industrielle strategier generelt

Webinaret hadde følgende innledere: Serenella Sala, Scientific Officer, Joint Research Centre (JRC), European Commission; Eric Mieras, Managing director of Pré Sustainability, the Netherlands; Elin Økstad, Klima- og miljødepartementet, KLD; Gudbrand Rødsrud, Teknologidirektør, Borregaard; Ivar Sørby, Assisterende daglig leder, Greve Biogass; Anicke Brandt-Kjelsen, Avdelingsdirektør Klima og miljø i Norges Forskningsråd, Hanne Lerche Raadal NORSUS; Ole Jørgen Hanssen, NORSUS; og Ellen-Marie Forsberg, NORSUS.