Velkommen til SirkulærPlast konferansen!

Vi legger opp til deling av erfaring og kunnskap om hvordan man kan øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter ved hjelp av nettverkssamarbeid og kompetansedeling. Deltagelse vi gi deg innblikk i hvordan man lykkes med produktutviklingsprosessen og utviklet i kunnskapsbanken, slik at vi kan spille hverandre gode og bidra til økt sirkulærøkonomi for plast i Norge.

Programmet til konferansen finner du her.