Våre høydepunkter fra Arendalsuka: sirkulærøkonomi, matsvinn og håp

Kari-Anne, Ellen-Marie og Cecilia

Kari-Anne Lyng, Aina Stensgård og Ellen-Marie Forsberg

Fire av våre forskere deltok på Arendalsuka som gikk av stabelen 14. til 18. august 2023. Vi har spurt dem hva de sitter igjen med etter en innholdsrik uke med mange gode presentasjoner og faglige diskusjoner.


Ellen-Marie Forsberg.


«Det var gledelig å høre at deltagerne i panelet «Mission possible: Sirkulærøkonomi som involverer hele samfunnet!» mente at det var viktig med bred folkelig deltagelse forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til samfunnsoppdraget om sirkulærøkonomi som er under utarbeidelse.» sier direktør Ellen-Marie Forsberg. «Klima og miljøminister Barth Eide uttrykte at det var ikke mindre enn ‘mission absoloutely necessary’! Det ble også påpekt at en omstilling av samfunnet i mer sirkulær retning krever endringer i tankesett også knyttet til akademiske indikatorer og praksiser.» Se panelet i opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=Saun-dHvha4


Ole Jørgen Hanssen (NORSUS), Johnny Sundby (FREVAR), Anne Marit Bjørnflaten (Ap, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet), Ingrid Liland (MDG) og Olaf Brastad (Bellona).


Seniorforsker Ole Jørgen Hanssen trekker frem at det var mange gode diskusjoner om sirkulærøkonomi i Håpets Katedral, der han organiserte et panel som diskuterte virkemidler. «Det var fokus på effektive virkemidler i grensesnittet mellom klima-, energi- og avfallspolitikken. Det er viktig å se miljø-og ressursforhold gjennom hele livsløpet. Sammenlikning av belegningsstein med innslag av flyveaske med «jomfruelig betong» var en god illustrasjon på hvordan LCA kan benyttes.» Se panelet i opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=Gu2ScHkojjY.


Ellen Marie Forsberg (NORSUS), Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit og Kathrine Sund-Henriksen, Daglig leder, ForUM Forum for utvikling og miljø.


Forsker Aina Stensgård holdt en presentasjon om hvordan og hvorfor matsvinn oppstår i forbrukerleddet, og sier «Det var kult å høre hvordan dagligvarehandelen selv, representert ved Oda, utfordret myndighetene til å stille strengere krav til matbransjen for å få bukt med forbrukersvinnet. Det var også spennende å høre paneldeltakerne diskutere muligheten om å forby mersalg, sånn som 3 for 2-tilbud, som kan være et mulig tiltak for å redusere matsvinnet, men samtidig kan føre til økte matpriser. Dette tar jeg med meg videre inn i matsvinnutvalget, der NORSUS er med på å utvikle en virkemiddelpakke, inkludert en matkastelov, for å halvere matsvinnet gjennom hele verdikjeden.»


Arendalsuka 2023
Håpets katedral.


Forskningssjef Kari-Anne Lyng synes sesjonen om Håp i Håpets Katedral var annerledes enn de andre sesjonene hun deltok på, og at den ga nye perspektiver. «Når vi skal løse klima- og bærekraftsutfordringer hjelper det ikke å bare håpe, vi må sette oss mål og handle også», sier hun.

Takk til NCCE,  Håpets katedral og Fremtiden i våre hender for samarbeid om arrangementer.