Anne Rønning gjenvalgt som convenor for ISO Sustainability in buildings and civil engineering works

Foto: Mona Nilsen

Vår seniorforsker Anne Rønning ble 27. oktober gjenvalgt som convenor for 3 nye år for en arbeidsgruppe under ISO/TC59/SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works. Her leder hun utviklingen av en ny ISO-standard for digitalisering av miljødeklarasjoner for byggevarer (ISO 22057 Data templates for the use of EPDs for construction products in BIM). Dette innebærer at miljøinformasjon om byggevarer kan knyttes opp mot alle annen produktinformasjon og struktureres for bruk i en digitalisert byggeprosess. Les mer på Byggevareindustrien.no