Vår deltakelse i nytt styre til Emballasjeforsk

To nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet i Emballasjeforsk 9. september 2020, hvorav en av dem er vår egen Aina Stensgård, som også koordinerer forskningsområdene mat og emballasje.

«Som miljøforsker håper jeg å kunne bidra til å ivareta miljøhensynet. I NORSUS jobber vi alltid med å se helheten, og derfor tror jeg at mitt hovedfokus vil være å sikre helhetsperspektivet innenfor emballasjens miljøfotavtrykk, slik at målet om miljøvennlig emballasje ikke går på bekostning av andremiljøhensyn», forteller Aina, som gleder seg til å være en del av Emballasjeforsk.