Utvikling av rammeverk for den europeiske miljøfotavtrykk-databasen

Grønn skog

NORSUS har sammen med konsortiumspartnere Pré Sustainability, Life Itself Labs, AIST og TCO2 vunnet anbudet for å utvikle rammeverket for miljøavtrykksdatabasen (Environmental Footprint (EF)-databasen). I løpet av de siste årene har NORSUS opparbeidet verdifull erfaring med deling av LCA-data gjennom utviklingen av sin LCA-data-delingsplattform NorEnviro, og er stolt over å kunne anvende dette på utviklingen av EF-databasen.

I 2013 vedtok EU-kommisjonen en visjon om å skape et felles marked for grønne produkter. Basert på en anbefaling fra 2021, bør » Metoder for miljøfotavtrykk » brukes for å måle og kommunisere livsløpsmiljøytelsen til produkter og organisasjoner. Anbefalingen er resultatet av arbeidet som har pågått siden 2013 for å utvikle rammen for produktmiljøfotavtrykket (Product Environmental Footprint, PEF) og organisasjonsmiljøfotavtrykket (Organisation Environmental Footprint, OEF), som består av harmoniserte metoder for å beregne miljøavtrykkene og sektorspesifikke regler (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR).

Forskjellige politikkområder som trenger metoder for å kvantifisere miljøindikatorer, er i økende grad avhengige av EF-metodene, som for eksempel forslaget til forordning for økodesign for bærekraftig produkter (Ecodesign for Sustainable Product Regulation), Farm to Fork-strategien (F2F), taksonomien, forslaget til revidert batteriforordning, EU Ecolabel, Green Public Procurement (GPP), osv.

En forutsetning for å utvikle PEFCR/OEFSR og implementere PEF/OEF-studier er tilgjengeligheten av høykvalitets og jevnlig oppdaterte LCA-data. For å sikre at bare bedrifts-/leverandørspesifikk informasjon fører til forskjellig miljøytelse av lignende produkter, er det avgjørende at alle prosesser i verdikjeden bruker de samme bakgrunnsdatasettene, og det er derfor behov for en EF-database.

I løpet av den første fasen av prosjektet vil en rekke rammeverk for EF-databasen bli diskutert og presentert. Dette inkluderer blant annet ulike modeller for generering, verifisering, aksept, vedlikehold og tilgang til EF-data. Basert på tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen vil en modell bli analysert i detalj i løpet av den andre fasen av prosjektet. Dette vil resultere i en detaljert beskrivelse og definisjon av regler og prosedyrer.

Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av 2023 og ledes av Pré Sustainability. I tillegg til generell kvalitetssikring av prosjektet, er NORSUS ansvarlig for å definere ulike modeller for vedlikehold av EF-databasen.