Tekna-kurs: LCA-innføring i livsløpsvurdering

10.mars 2020 arrangerer Tekna et dagskurs i Oslo som skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Assessment) og bruken av LCA gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration). Kursansvarlig er vår forsker Lars Gunnar Furelid Tellnes. 

 

Livsløpsvurdering (LCA) er måten man beregner den totale miljøbelastningen fra et produkt på, gjennom alle faser av livsløpet, og EPD er en stadig mer populær måte å presentere miljøbelastningen på.

Lars har en master i Industriell økologi fra NTNU og har jobbet med LCA på Norsk Treteknisk Institutt siden 2010. Han har lang erfaring med LCA/EPD, samt andre miljøegenskaper som blir etterspurt for bygningsmaterialer. Han er godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2014-2017, samt medlem av EPD-Norge Teknisk komité siden 2015.

Lars startet i Østfoldforskning i 2017 og jobber med livsløpsvurderinger av byggematerialer og hele bygg. Han er engasjert i oppstarten av Senter for Miljødokumentasjon (NorEnviro) og undervisning av LCA på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Du finner mer informasjon om kurset samt lenke til program og påmelding her