Sven Mollekleiv ny styreleder i NORSUS

Pressemelding 12. juni 2020

8. juni skiftet Østfoldforskning navn til NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. 12. juni valgte generalforsamlingen Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. NORSUS er via sine meget kompetente medarbeidere en viktig ressurs for at næringsliv, offentlige etater, forskningen og sivilsamfunnet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, sier Mollekleiv.

– Vi må jobbe på alle fronter om vi skal greie å begrense klimaendringene, utdyper Mollekleiv, som er senior vice president for bærekraft i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas). – Gjennom livsløpsvurderinger jobber NORSUS tett på kjernevirksomheten til bedrifter. I mitt mangeårige arbeid for bærekraft i næringslivet har jeg erfart at dette er nødvendig for å unngå såkalt grønnvasking.

Mollekleiv har bred leder- og styreerfaring fra en rekke norske og internasjonale virksomheter. Blant vervene kan nevnes 9 år som president i Røde Kors, og 10 år som generalsekretær i samme organisasjon, 8 år som rådsmedlem i World Business Council for Sustainable Development, samarbeid med UN Global Compact om bærekraftsrapporter, medlem i strategisk råd i Innovasjon Norge, styreleder i Frivillighet Norge og styreleder i Global Dignity Day Norway.      

Mollekleiv mener at NORSUS’ bredere bærekraftsprosjekter er godt knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. – Den sentrale posisjonen bærekraftsmålene har fått er et viktig internasjonalt gjennombrudd. Våre globale utfordringene er systemiske og miljø, økonomi og det sosiale må sees i sammenheng, sier Mollekleiv.     

I sin innstilling sier valgkomiteen at instituttets arbeid med å realisere sine ambisjoner om videre utvikling på bærekraftsområdet vil bli godt ivaretatt med Mollekleiv som styreleder. Hans bakgrunn fra ledende roller i norsk og internasjonalt samfunnsliv, sammen med sin erfaring og engasjement for bærekraft vil være en ressurs for selskapet.

Mollekleiv tar over etter Frode Kværneng, som har vært styreleder siden 2007.

Sven Mollekleiv, ny styreleder i NORSUS (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Bilde: Ny styreleder i NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning, Sven Mollekleiv

For mer informasjon, kontakt:

Sven Mollekleiv, Styreleder, Epost: sven.mollekleiv@dnvgl.com, Mobil: 905 44 824  

Ellen-Marie Forsberg, Administrerende direktør, E-post: emf@norsus.no, Mobil: 97 06 19 71

Om NORSUS

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning/Norwegian Institute for Sustainability Research er et ideelt aksjeselskap som eies av Viken Fylkeskommune, kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI, Høgskolen i Østfold og et utvalg av de ansatte. NORSUS har per juni 2020 27 medarbeidere hvorav 25 er forskere.