Storgevinst ved å spise mer norskdyrket planteprotein i Norge

Erter

Forskerne Erik Svanes og Hannen Møller har, sammen med professor Anne Kjersti Uhlen fra NMBU, publisert en artikkel som handler miljøpåvirkning av øke produksjonen av erter, bønner og raps i Norge og bruke dette til å erstatte andre proteinkilder, særlig rødt kjøtt.

Resultatene viser at en  stor miljøgevinst kan oppnås ved en slik overgang i tillegg til at Norge blir mer selvforsynt med proteinmat og det vil også være lavere press på landbruksjord. I tillegg vil en slik omlegging føre til at flere nordmenn følger kostholdsrådene.  

Denne gevinsten kan oppnås uten en stor omlegging av kostholdet. Andelen animalsk protein i plantescenariet synker bare 6 % prosentpoeng, fra 73 til 67 %.

Se publikasjonen her