Stillingsannonser høst 2021

Forsker innenfor LCA, bærekraft og sirkulærøkonomi 

NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) er Norges største fagmiljø innenfor LCA-metodikk. Vi jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft, og vår forskning er hovedsakelig knyttet til verdikjeder, sirkulær økonomi og livsløpsvurderinger (LCA). Forskningen vår er med på å danne grunnlag for økodesign, produktutvikling, miljøkriterier for innkjøp og utforming av politikk. Vi anvender vår spisskompetanse innenfor et bredt spekter av forskningsområder: Energi, Avfallsressurser, Biogass, Biomaterialer, Transport, Mat og emballasje, Plast, Bygg, infrastruktur og byggevarer, Møbler og tekstiler, og Prosessindustri. Vår prosjektportefølje består av både langsiktige forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt mer kortsiktige oppdrag i tett samarbeid med beslutningstakere i industri, næringsliv, og offentlige virksomheter.

Vi ønsker medarbeidere som er villige til å stå på, liker å arbeide sammen med andre, som tar ansvar, og som trives med å jobbe med kunder om utfordrende problemstillinger. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til ett eller flere av de nevnte forskningsområdene, med fokus på LCA, sirkulær økonomi og verdikjedeanalyser, og vil hovedsakelig bestå av:

  • Ansvar for å igangsette, gjennomføre og lede forskningsprosjekter.
  • Aktiv deltagelse i utforming av søknader og tilbud om nye forskningsprosjekter.
  • Skriftlig og muntlig formidling av resultater både i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora.
  • Bidra til kollektiv faglig utvikling og forskningssamarbeid internt og eksternt.

Du må ha PhD eller mastergrad knyttet til LCA, sirkulærøkonomi, eller verdikjedeanalyser.  

Vi ønsker oss miljøengasjerte medarbeidere med akademiske ambisjoner, som er kreative og faglig engasjerte, har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper, og evne til å jobbe selvstendig og systematisk.

Som ansatt i NORSUS har du stor påvirkning på egen arbeidshverdag, der du kan være med å styre både hvordan du jobber, og hva du jobber med, gjennom prosjektutvikling. Vi tilbyr faglig utvikling og fordypning og tilrettelegger for doktorgradsløp. Hos oss kan du få viktige ansvarsroller og lederoppgaver tidlig i karrieren. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø med fellestreninger og sosiale sammenkomster. Vi har kontor i Fredrikstad og Oslo, og muligheter for hjemmekontor.

Dersom dette ser interessant ut, send en epost til direktør Ellen-Marie Forsberg, emf@norsus.no.

Sommerjobb LCA og sirkulærøkonomi

Sommerjobb LCA og sirkulærøkonomi Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS)

NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) er Norges største fagmiljø innenfor LCA-metodikk. Vi utvikler kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet, og har jobbet med sirkulærøkonomi lenge før begrepet fantes. Vi har mange forskjellige forskningsprosjekter innenfor våre ulike forskningsområder (www.norsus.no/forskning/). Eksempler på relevante prosjekter for sommerjobb 2022:

Vi ønsker studenter som er ferdig med 3. eller 4. år av studiet, fortrinnsvis innenfor studieretningen Energiplanlegging og miljøanalyse og IndEcol. Det er en fordel å kjenne til LCA-metodikk. Du vil få arbeidssted i Fredrikstad eller Oslo.

Vi legger til rette for oppstart tidlig i juni måned og ser for oss 4-6 ukers varighet, med mulighet for ferie innimellom. Dersom dette ser interessant ut, send en epost til forskningssjef Hanne Lerche Raadal, hlr@norsus.no, innen 1/12-21.