Østfoldforskning prosjektleder for nytt prosjekt PacKnoPlast – finansiert av Forskningsrådet

 

Plast bør kun brukes som matvaremballasje dersom det er påvist at dette er det mest miljøriktige valget – både når det gjelder klima og forsøpling. I PacKnoPlast skal Østfoldforskning sammen med Bama, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, der målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og å kommunisere deres begrunnelser.

PacKnoPlast er ett av fem næringsrettede prosjekter som ble tildelt støtte fra Forskningsrådet, med mål om å skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. PacKnoPlast er et resultat av forstudien Bærekraftig plast, også finansiert av Forskningsrådet. Forstudien viser at produkter med kort levetid, fremfor alt emballasje og spesielt emballering av næringsmidler, samt engangsartikler av plast og fiskeutstyr utgjør de største kildene til plastavfall i havet.