Østfoldforskning har utviklet verdens første EPD-generator for asfalt.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har i samarbeid med Østfoldforskning og EPD-Norge utviklet et skybasert verktøy for utvikling av EPD. Verktøyet er spesialtilpasset for en rask og effektiv produksjon av EPD-er for asfalt.

I den senere tid har asfaltprodusentene i Norge følt et trykk i markedet, der det skal stilles krav til leverandører av byggevarer og materialer til byggsektoren skal kunne framskaffe miljøvaredeklarasjon. Arne Aakre, EBA, forteller at EPD-verktøyet vil gi EBA og asfalt-produsentene mulighet for rask og aktiv generering av miljødeklarasjoner for sine produkter både i Norge og internasjonalt. Norge og norske asfaltprodusenter er dermed langt fremme på dette området. Å utvikle et EPD-verktøy gir EBA og dets medlemmer et klart signal om at miljødokumentasjon er strategisk viktig. En EPD er dermed å anse som et ”verdipapir”.

 

Prosjektet har vært ledet av Mie Vold. Øvrige deltakere i prosjektarbeidet har vært Trond Edvardsen og Ole Iversen. Erik Svanes har verifisert arbeidet.

 

Les pressemeldingen her.