Østfoldforskning har ledet internasjonalt ekspertutvalg for å vurdere byggevarers bærekraft

Seniorforsker Anne Rønning har ledet den internasjonale arbeidsgruppen som har revidert standarden NS-ISO-21930 (fra 2007) for å vurdere byggevarers bærekraft. 16 land var representert i arbeidet.

40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden er knyttet til byggenæringen. Tiltak som gjøres i denne næringen vil derfor ha stor betydning for miljøet. Standarden vil bidra til at man kan måle hvor miljøvennlig et bygg eller anlegg er. Ved bruk av livsløpsvurderinger (LCA) tas det hensyn til hele verdikjeden fra råvareuttak til endt bruk.

Byggevarenes miljøprofil dokumenteres i miljødeklarasjoner (EPD). På denne måten får man den informasjonen som er nødvendig for å vurdere miljøpåvirkningen av helt bygg eller anlegg. Miljødeklarasjoner har i følge Anne Rønning blitt et transparent ”verdipapir”, og derfor har arbeidet med standarden vært viktig for store aktører innen internasjonal byggevareindustri.

Du kan lese mer på Norsk Standards hjemmeside.