Østfoldforskning deltok i dugnad for innsamling og gjenbruk av klær september 2015 i Oslo.

Visste du at nesten alle klær og stoffer kan gjenbrukes, sys om eller resirkuleres? I Norge har vi en god kultur for å donere brukte plagg til gjenbruk. Dette er viktige gaver, både for dem som mottar disse og for miljøet. Imidlertid kaster vi alt for mange kilo med tekstiler i restavfallet hvert år og da går vi glipp av store ressurs- og miljøbesparelser. Tall fra Østfoldforskning viser at gjenbruk av 1 kg tekstil sparer miljøet for utslipp av 11 kg CO2, en halv liter kjemikalier og bruk av nesten 2.500 liter vann.

Fretex, Røde Kors, H&M, Oslo Kommune, Norsk Gjenvinning, Virke, Kompass & Co, Miljøagentene og Østfoldforskning gikk sammen om å arrangere en dugnad med fokus på gjenbruk og resirkulering av klær og tekstiler. Dugnaden hadde til formål å gjøre det like naturlig å levere inn klær og tekstiler som å pante flasker! –   Så selv om dugnadsdagen var den 18. september er målet økt bevissthet hele året i forhold til hva hver enkelt av oss gjør med våre brukte tekstiler.

Det er mange som trenger eller ser verdier i det du ikke lenger bruker. Gi det et nytt liv!

Mere info om dugnaden på Facebook.