Østfoldforskning deltar på konferansen BIOPOL

Ingunn Saur Modahl er på konferansen BIOPOL i Mons, Belgia. Der presenterer ho miljøeffekten ved bruk av mikrofibrillert cellulose i agrokjemikaliar og kosmetikk. Arbeidet er gjort i Exilva-prosjektet, som er eit Horizon 2020-prosjekt og eit samarbeid mellom Borregaard, Unilever, KTH, Chimar, Ayming og Østfoldforskning. Prosjektet varer til sommaren 2019, og totalt skal ti produkt analyserast med tanke på miljø og sosiale effektar.