Østfoldforskning deltar i et nordisk pilotprosjekt for etablering av en sertifiseringsordning for aktører som samler inn tekstiler

Som en del av det nordiske pilotprosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler.

 

Som en del av det nordiske pilotprosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. H&M Norge og Fretex AS er med i prosjektet og vil bli de første sertifiserte innsamlingsaktørene i Norge. Systemet vil bli testet ut i Halden Kommune i 2016. Det langsiktede målet med prosjektet er å oppnå 90% gjenbruk og resirkulering (herav minst 50% gjenbruk) av de innsamlede tekstilene innen en tiårs-periode. Prosjektet er finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og er et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Sverige, Copenhagen Resource Institute (CRI) i Danmark, Environice på Island og Østfoldforskning i Norge. 

Første møte i den norske arbeidsgruppen i prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment»
1. september var Østfoldforskning vertskap for et møte med H&M og Fretex hvor hovedtemaet var diskusjon av et utkast til deklareringsskjema for aktører som frivillig ønsker å sertifisere seg for innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. Prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» har til formål å fremme og øke gjenbruk og resirkulering av tekstiler gjennom en ny, frivillig nordisk sertifiseringsordning for aktører som driver med innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. H&M og Fretex kom med mange nyttige innspill til utviklingen av det nordiske sertifiseringssystemet som vil hjelpe prosjektgruppen i å gjøre et fremtidig system relevant i den norske konteksten. 

Her kan du lese mer om prosjektet.