Sosial bærekraft i et sanntids operativt system for bedrifter

Sustainable data

Forfattere: Clara Valente og Mehrdad Ghorbani Mooselu

Det er avgjørende å foreslå og diskutere digitale løsninger for å gjøre sosial livsløpsvurdering (S-LCA) enklere å implementere for industrien. Den økende interessen for sosial bærekraft sammen med mangel på enkle og tidsbesparende digitale løsninger for bedrifter til å strømlinjeforme og kvantifisere S-LCA, gjør det nødvendig å utvikle digitale løsninger for innsamling, systematisering og analyse av bærekraftsdata.

Hovedmålet med SoBOS-prosjektet er å legge til rette for at bedrifter kan oppnå sine mål om sosial bærekraft gjennom enkle og tidsbesparende løsninger som visualiserer effekten av gjennomførte tiltak og inkluderer automatisk datainnsamling, maskinlæring, bruk av digitale tvillinger og big data.

Indikatorene relatert til arbeidere og lokalsamfunn ble prioritert for datainnsamling, og de inkluderte både kvantitative og kvalitative indikatorer. Våre funn tyder på at kvantitative målinger har høyere sannsynlighet for å bli integrert i det digitale systemet, mens kvalitative indikatorer, som viser variasjoner i definisjoner på tvers av bransjer, resulterer i et bredere spekter av fokusområder.

Noen sosiale aspekter som er studert i denne studien, – balanse mellom arbeid og privatliv, den fysiske og psykiske velværen til ansatte, og fremming av ulike typer mangfold – er vanskeligere å integrere i et digitalt rammeverk.

Begrensninger for ulike indikatorer og muligheter for datainnsamling ble diskutert sammen med Grayn og involverte industripartnere.


Les mer om prosjektet her