Skal finne svaret på hvordan matemballasje av papp kan bli bedre

ReFiberPack prosjektgruppe

Over 60 prosent av europeiske forbrukere mener matemballasje av papp- og papir er mer miljøvennlig enn alternativer av plast. I det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack, er målet å utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som verken reduserer matkvaliteten eller resirkuleringsgraden, samtidig som det tar ned klimafotavtrykk.

Det er flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En utfordring er at mange matvarer har et høyt vanninnhold, og fibermaterialer trekker til seg fuktighet slik at både emballasjen og maten blir ødelagt. Også fete produkter inneholder mye vann.  

I ReFiberPack prosjektet vil Nofima-forskere utvikle og vurdere nye returfiberbaserte løsninger for både kyllingfilet og potetchips. Forskere fra Norsus skal undersøke om de nye emballasjeløsningene kan bidra til reduserte utslipp.


Fiberbasert emballasje er attraktivt

For en god del matvarer er det allerede utviklet fiberbaserte emballasjeløsninger som har ett eller flere lag med plast, såkalte barrierer. Problemet med disse er at emballasjen gjerne blir vanskeligere å resirkulere.

– Vi vet at fiberbaserte løsninger med avtagbare plastsjikt er blitt mer populære, men vi vet også at forbrukere ønsker å kunne kildesortere emballasjen hel, og slippe å separere ulike materialer. Dette er viktig kunnskap vi har med oss i det videre arbeidet, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Forskerne må forstå forbrukernes preferanser og adferd knyttet til kildesortering, og finne ut hvordan de kan bruke den nye forbrukerkunnskapen til å finne løsninger som gjør at materialene blir gjenvunnet. Dette kommer i tillegg til å utvikle emballeringsløsninger, som tåler matkontakt og kan lagres i fuktige omgivelser, og er basert på resirkulert fiber og resirkulerbare barrierer.


Starter med å undersøke mulig emballasjematerier og barrierer

Det første forskerne og fiberemballasjeprodusentene går i gang med er å finne frem til hvilke deler fra returfibere som egner seg å bruke. Deretter skal de utvikle og vurdere barrierer og metoder for hvordan barrierene kan påføres fibermaterialet.

Neste steg er å utvikle ulike prototyper av returfiberbasert matemballasje skreddersydd til potetchips og fersk kyllingfilet. Deretter vil forskerne og matprodusentene teste om de nye emballasjeløsningene sikrer god kvalitet og holdbarhet på matvarene.

– Målet er at de nye emballasjeløsningene skal gjøre det mulig å bruke resirkulert cellulosefiber til emballasjeløsninger for mat som krever god beskyttelse, uten at det går på bekostning av neste resirkulering, sier forsker Kloce Dongfang Li i Nofima. Han leder arbeidet med å utvikle prototypene.


Kan vi få forbrukerne til å kildesortere og separere?

Når ny emballasje skal utvikles er det avgjørende å undersøke forbrukernes holdninger og innstilling.

– Vi har tidligere undersøkt folks holdninger til å resirkulere, og rundt halvparten av befolkning kildesorter, mens 45 prosent er usikre på hvordan ulike emballasje skal sorteres. Vi har også bedt forbrukere svare på hvilke egenskaper ved emballasjematerialet som er viktig. Høyt opp på listen kommer at emballasjen kan kildesorteres hel, slik at de slipper å separere i ulike deler. Andre ønskede materialegenskaper er at det skal være fiberbasert, helst resirkulert, og i tillegg kunne resirkuleres på nytt, forteller seniorforsker Valérie Almli i Nofima.

Hun legger til at det er store forskjeller mellom ulike forbrukergrupper. I ReFiberPack vil forskerne undersøke om villigheten til å separere i ulike deler er større i enkelte forbrukergrupper, og hvorvidt det er mulig å «nugde» forbrukere til å separere emballasjematerialer.

NORSUS skal blant annet se på hvordan forbrukeradferd ved resirkulering av emballasje kan påvirke miljøet.

Om man ikke vurderer mengden matavfall som genereres, risikerer man å feiltolke emballasjens miljøpåvirkning, kommenterer Anna Woodhouse, seniorforsker ved NORSUS. Instituttet vil videreutvikle eksisterende retningslinjer for å ta hensyn til matavfall.


Fakta om ReFiberPack

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Målet er å utvikle ny og resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og avtagbare barrierer, slik at disse to delene kan sorteres separat og resirkuleres. De nye løsningene vil muliggjøre bruk av resirkulerte cellulosefibre til høyverdige emballasjeapplikasjoner i kontakt med mat uten at det går på bekostning av deres neste resirkulering.

Prosjektet ledes av Nofima. Øvrige partnere er Norsus (forskningspartner), Grønt Punkt Norge, Norsk Kylling, Sørlandschips, Borregaard og Ranheim Paper and Board.

Prosjektets fulle navn er Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier.


Prosjektbeskrivelse

ReFiberPack logo

Kortnavn: ReFiberPack

Beskrivende norsk navn: Resirkulertbar matemballasje basert på resirkulert fiber og avtagbare barrier

Prosjektet mål er å utvikle ny og resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og avtagbare barrierer, slik at disse to delene kan sorteres separat og resirkuleres. De nye løsningene vil muliggjøre bruk av resirkulerte cellulosefibre til høyverdige emballasjeapplikasjoner i kontakt med mat uten at det går på bekostning av deres neste resirkulering.


Bakgrunn

Matemballasje spiller en viktig rolle i å beskytte matvarer og bevare kvaliteten gjennom hele forsyningskjeden til forbrukerne, og dermed bidra til å redusere matsvinn. I motsetning til plast er fiberbaserte materialer som papir og kartong ikke bare resirkulerbare, men også laget av fornybare ressurser. Dette gir sistnevnte en fordel fra et bærekraftssynspunkt. Som svar på FNs bærekraftsmål er det en økende interesse og etterspørsel etter å redusere bruken av plastmaterialer til matemballasje og erstatte dem med fiberbaserte alternativer.


ReFiber-Pack bidrar på følgende måter

  1. De nye fiberbaserte løsningen som skal utvikles i prosjektet vil redusere plastforbruk for matemballasje
  2. De nye løsningene øke materialgjenvinningen ved å bruke resirkulert cellulosefiber og være resirkulerbare
  3. Utvikle ny kunnskap og løsninger som setter forbrukerne i stand til å velge miljøvennlige og klimavennlige produkter, samt fremme en mer effektiv kildesortering hos forbrukerne.


Hovedmål

Utvikle innovative og resirkulerbare løsninger for matemballasje basert på resirkulerte trefibre og avtakbare barrierer, for å muliggjøre bruk av resirkulerte materialer til bruksområder med høy verdi uten at det går på bekostning av resirkulerbarheten, og dermed bidra til å nå Norges mål for sirkulær økonomi.


Positive effekter for industri og samfunn

ReFiberPack vil gi ny kunnskap og løsninger innen bruk av resirkulerte materialer til matemballasje. Disse kan norsk industri dra nytte av og implementere tidlig. Resultatene vil også være nyttige for matindustriens verdikjede, som gjennom å redusere bruken av plastemballasje og redusere miljøpåvirkningen, kan nå bærekraftsmål.

Prosjektet vil ha en positiv miljøpåvirkning ved å stimulere til økt bruk av resirkulerte og resirkulerbare materialer til matemballasje, og dermed økt resirkulering og sirkulær bruk av materialene. Bevart og/eller forlenget holdbarhet på mat kan bidra til å forebygge matsvinnet.ReFiberPack illustrasjon
Arbeidspakkene i ReFiberPack