Sirkulerpodcast med Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS/NMBU og Helge Brattebø fra NTNU

I serien av podcaster fra Avfall Norge om sirkulærøkonomi er det nå sluppet en podcast der professorene Ole Jørgen Hanssen og Helge Brattebø trekker opp de store linjene bakover i historien, fra de startet samarbeidet rundt utviklingen av program for Industriell Økologi ved NTNU midt på 1990-tallet. Men i podcasten reflekteres det også både om dagens erfaringer fra kompetanseløftet REdu som de begge har vært sentrale i utviklingen av, og om perspektivene fremover for sirkulærøkonomien i Norge. 36 minutter interessant stoff om sirkulærøkonomi i Norge, dagen etter at Regjeringen presenterte den nasjonale handlingsplanen.

Se podcasten her: https://play.acast.com/s/sirkuler/kunnskap-alfa-og-omega-helge-bratteb-og-ole-jrgen-hanssen