Seniorforsker Anne Rønning ble Standard Norges bærekraftshelt for 2024!

Seniorforsker Anne Rønning ble Standard Norges bærekraftshelt for 2024

Foto: Standard Norge

Vi er veldig stolte over prisen til Anne! Her er juryens begrunnelse:

Årets bærekraftshelt har et sterkt faglig fokus som er anerkjent og respektert i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Engasjementet for å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig er smittende, og årets bærekraftshelt har vist uvurderlig innsats på området. Som forsker med bakgrunn i blant annet livsløpsanalyser har vedkommende bidratt til å utvikle et fagfelt gjennom standardisering. Å få internasjonale eksperter med forskjellig bakgrunn til å forstå hverandre er krevende, men kandidatens faglige trygghet bidrar til meget godt samarbeid i de arbeidsgruppene og komiteene hun deltar i.

Styreleder i Standard Norge Jon Sandnes utdyper, – Hennes positive væremåte bringer hygge og god stemning til ellers av og til tunge og anspente faglige diskusjoner. Hun er også en tydelig fremsnakker av Standard Norge ute i bransjen og ved ulike arrangementer hvor hun har uttalt seg om sitt fagfelt og standardisering.

Gratulerer til Anne!