Seminar om byggeavfall i Lisboa

NHO

Byggesektoren bruker intensivt primærressurser og har lav sirkularitet, men har et stort sirkularitetspotensial. Tradisjonell riving er fortsatt den vanligste praksisen i Europa, men det er velkjent at selektiv riving (eller selektiv dekonstruksjon eller dekonstruksjon) er en å foretrekke.

NORSUS har et forskningssamarbeid med CERIS ved Instituto Superior Técnico of Lisbon der man har etablert en nettbasert plattform for byggeavfall, som tar sikte på å beregne de økonomiske og miljømessige fordelene forbundet med prosessen med dekonstruksjon og gjenbruk av bygge- og rivningsavfall.

Modul C og D er nå obligatorisk ved utvikling av EPD-er. Det er imidlertid en utfordring å framskaffe gode, representative data for miljøpåvirkninger knyttet til demontering, riving, materialgjenvinning, forbrenning og deponi for byggevarer og -materialer etter endt levetid. I Tyskland har man gjennomført et prosjekt der man har testet mulighet for at avfallsselskap/-avfallshåndterer utarbeider en såkalt End-of-Life Declaration. Disse er ment å være datakilden for byggevareprodusenters dokumentasjon av modul C i EPD-er.

Seminar byggningsavfall


Vi inviterer til et seminar der vi får presentert portugisisk- og tyske tilnærmingene og hvordan norske avfallsaktører håndterer dette. Det legges opp til en diskusjon om hvordan vi best mulig kan framskaffe representative data for riving og avfallshåndtering, og hvordan man bør gå videre for å etablere et system for datautveksling.

Seminar: 27. oktober 2022, kl. 8.30-11.30, i NHO, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norway.

For påmelding eller informasjonsforespørsler, vennligst kontakt: signe.nielsen@epd-norge.no

Byggningsavfall