Rapport om forskning og kritiske råmaterialer lagt frem for EU-parlamentarikere

NORSUS er medlem i ETAG-konsortiet (European Technology Assessment Group), ledet av Karlsruhe Institute of Technology (KIT), som i slutten av 2023 fikk tilslag på et anbud til EU-parlamentets STOA-gruppe (Panel for the Future of Science and Technology). Prosjektet skal gi råd til EU-parlamentet knyttet til The role of R&I in ensuring a safe and sustainable supply of Critical Raw Materials in the EU

Prosjektet er enda ikke ferdig, men ettersom dagens EU-parlament nå går mot sin slutt før de nye EU-valgene ble en foreløpig versjon av rapporten lagt frem 25. april i 2024. Prosjektleder Luis Espinoza fra Fraunhofer var i parlamentet i Strasbourg, mens Steffen Bettin og NORSUS-ansvarlig Ellen-Marie Forsberg deltok online.

Hør presentasjonen av den foreløpige rapporten, med ‘policy options’, samt dialog med sakseier MEP Lina Galvez-Munoz her: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/panel-for-future-of-science-and-technology_20240425-0900-SPECIAL-STOA, fra kl. 09.25 til 10.16.

Endelig rapport blir publisert til sommeren.

Luis Espinoza