PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

AR.09.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Unge og matsvinn

Østfoldforskning har på oppdrag for Miljødirektoratet v/Ingvild Byskov gjort analyser med formålet å få frem mer detaljert kunnskap om de unge forbrukerne. Målet med analysene har vært å identifisere mulige målrettede virkemidler som kan rette seg direkte mot de forbrukerne som har forholdsvis høy matsvinnmengde.

Analysene tar utgangspunkt i resultater fra forbrukerundersøkelser gjennomført i 2017, 2018 og 2019 utført av Norstat og finansiert av Matvett AS. Resultatene er eid av Matvett AS. Totalt er det 3012 respondenter over de tre årene og i dette prosjektet er alle respondentene fra og med 18 år til og med 39 år plukket ut, som tilsvarer 1211 respondenter. Ettersom det ikke vil være mulig å få detaljert kunnskap om mengder matsvinn (i vekt) gjennom denne typen spørreundersøkelse, ble respondentene spurt om de har kastet 18 ulike matvaregrupper de siste 7 dagene.
Det er brukt både enkle frekvensfordelinger og statistiske analyser (kjikvadrattester) for å komme frem til resultatene i prosjektet. Det ble sett på både forskjeller innad i gruppen, blant annet mellom tre aldersgrupper, ulikt antall barn under 18 år i husholdningen, samt hva som skiller de unge fra de eldre.

DEL DETTE

FORFATTERE

Kjersti Prestrud