PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.03.23

Publiseringsår

2023

Type

Publikasjon

PHA from Wastewater: A Promising Strategy for Reducing Microplastic and Macroplastic Emissions

NORSUS har undersøkt litteraturen om PHA og vurdert mikroplastproblematikken knyttet til bruken av det som erstatning for konvensjonell plast for mulchfilm, geotekstiler, gjødsel med kontrollfrigjøring og dolly-tau. Denne rapporten oppsummerer funnene basert på litteraturen og en grov MFA utført for disse produktene.