PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.20.16

Publiseringsår

2016

Type

Publikasjon

Løsninger for utvidet produsentansvarssystem (EPR) for tekstiler i Norge

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt

Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike systemer i Norge med særlig fokus på Oslofjordregionen. Prosjektet har involvert aktører fra næringslivet og offentlig sektor.

Prosjektet konkluderer med at et frivillig EPR-system vil være å foretrekke i Norge, der tekstilprodusenter og –importører er ansvarlig for å etablere et effektivt innsamlingssystem som tar høyde for eksisterende aktører og muligheter for nye forretningsmodeller. Samtlige deltakere i prosjektet var positive til etablering av et frivillig EPR-system i Norge.

I diskusjonen med prosjekt- og referansegruppe ble det lagt vekt på at et slik system skal:

– Ha som mål å få verdifulle tekstilressurser bort fra restavfallet

– Være frivillig

– Være non-profit virksomhet

– Være en sentral ressurs for medlemmer, myndigheter og forbrukere

– Være basert på sertifiserte aktører

– Ha gjenbruk som høyeste prioritet etterfulgt av gjenvinning i høyverdiprodukter

– Bygges på eksisterende aktører og markeder for tekstiler som tydeligvis fungerer

– Ikke underminere funksjonelle ordninger som finnes i dagens marked

– Inkludere rapportering til myndighetene

– Organisere finansiering, samle inn penger og drive kommunikasjonsarbeid, inkl. samle inn data/statistikk

– Sikre rom for mange innsamlingsaktører og nye forretningsmodeller

– Omfatte tekstiler fra næring

– Baseres på faktiske økonomiske forhold og miljødata

– Belønne de som gjør det godt allerede

– Være enkelt og ubyråkratisk

– Være åpent for alle aktører.

Spørsmål rundt finansiering og eierskap av systemet, samt regler rundt eierskap av tekstilene bør undersøkes nærmere før det jobbes videre med etablering av et EPR-system i Norge.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE

Irmelin Gram-Hanssen