PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.50.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets klima- og energiprogram. I første del av prosjektet ble råstoffgrunnlaget, gjødselbehov og synergier mellom sektorer kartlagt, og dette er presentert i en egen rapport (Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødseltil biogassproduksjon. 

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE