PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.04.18

Publiseringsår

2018

Type

Publikasjon

Klimaregnskap for håndtering av husholdningsavfall, RENOVEST 2016

På vegne av RENOVEST IKS har Østfoldforskning AS gjennomført en analyse av netto klimafotavtrykk knyttet til håndteringen av hytte- og husholdningsavfallet i 2016. RENOVEST har ansvaret for innsamling, transport og forsvarlig behandling av hytte- og husholdningsavfallet i Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE