PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.26.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Klimagassberegning for kontorbygninger – en oppfordring til å utvikle innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp uavhengig av materialvalg

Kontorbygning - 4,8 og 16 etasjer

Denne rapporten beskriver resultatene fra en studie der det er utarbeidet klimagassberegninger av alternative bæresystemer for kontorbygninger der hovedmaterialene var KL-tre (krysslim-tre) og prefabrikkert betong

I studien er det gjennomført teoretiske beregninger av fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon og transport til potensielle kontorbygg av tre eller betong på 4, 8 og 16 etasjer. Rapporten viser hvor viktig det er å sammenligne bygg på de samme kravene til lyd og brann, samt bruke spesifikke data fra materialleverandører på det norske markedet. Resultatene viser at trekonstruksjonen hadde lavest fossile klimagassutslipp på fire etasjer, men at de kan være høyere enn prefabrikkerte betongelementer ved 16 etasjer. Dette skyldes at det benyttes ferdigbetong og nettarmering for å oppnå tilfredsstillende stabilitet og de fossile klimagassutslippene fra produksjonen av disse og deres transport til byggeplass. Dette bidraget til fossile klimagassutslipp er i samme størrelsesorden som bidraget fra KL-treproduksjon og dets transport. I tillegg er det benyttet gipsplater for å oppnå brannkrav i trekonstruksjonene og de fossile klimagassutslippene fra gipsplateproduksjon og transport av disse bidrar også. Fossile klimagassutslipp varierer en del mellom ulike leverandører og enkelte produsenter kan på forespørsel levere materialer med lavere klimagassutslipp en typisk levert. Dette betyd at det er viktig at aktørene i byggebransjen etterspør dokumenterte lavutslippsmaterialer.

Rapporten er basert på metodeanbefalinger i norsk standard og norsk praksis for klimagassberegninger for bygg. Likevel kan det påpekes at fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon og transport, som er fokus i denne rapporten, ikke alene er tilstrekkelig for å konkludere på hva som er mest klima- og miljøvennlig av byggematerialer. Forutsetningene i livsløpsvurdering kan slå mye ut på resultatene. For å finne klimaeffekt av materialvalg vil det derfor både være viktig at man sammenligner på tilsvarende krav til konstruksjoner, men også at man har et helhetlig perspektiv til klimaeffekten av materialvalg.

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av forutsetningene for studien.

2. desember 2019: Rapporten er nå re-publisert uten Lars Tellnes som medforfatter. Dette er en vurdering gjort i felleskap da Tellnes ikke oppfyller kriteriene til forfatterskap ifølge Vancouver-konvensjonen.

Tellnes er takket for sine bidrag til prosjektet i underkapittel 1.1.

DEL DETTE

FORFATTERE

Kjersti Prestrud
Simen S. Haave
Magne Lysberg