PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.01.14

Publiseringsår

2014

Type

Publikasjon

Karbonopptak i betong i LCA og EPD

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i livsløpsvurderinger (LCA) og miljødeklarasjoner (Environmental declaration –EPD) og hva som eventuelt mangler og kreves for å kunne gjøre dette.
 
SINTEF Byggforsk og Østfoldforskning ble derfor engasjert til å bistå med fagekspertise hhv. innen områdene betongkjemi/karbonatisering og LCA/EPD. Prosjektet ble delt i to delprosjekter; del 1 CO2-opptak i betong med SINTEF Byggforsk som fagansvarlig og del 2 LCA/EPD med CO2-opptak hvor Østfoldforskning har hatt det faglige ansvaret. Denne rapporten er et resultat av arbeidet som er gjort i delprosjekt 2